Đây là đoạn phim đã đuợc đưa lên mạng Youtube từ đầu tháng 12 năm 2012. Cùng với những bản tường trình của báo chí điều tra cho biết qua các thư từ của những nhóm lính giết mướn (lính tư nhân), thì nhà nuớc Mỹ và Do Thái đã tiến hành kế hoạch dùng đám phiến quân hồi giáo Suni cung cấ`p vũ khí hóa học cho bọn này để đổ vấy cho chế độ Asad, thuộc giáo phái Alawites cầm quyền tại Syria. Lý cớ này sẽ chính đáng hóa cho Âu Mỹ can thiệp vào chiếm đóng Syria dưới chiêu bài Liên Hiệp Quốc.

-Chúng ta để ý kỹ ;
1- Nhũng hộp thuốc  hóa  chất có nhãn hiệu  bằng tiếng Anh -English- và tên công ty sản xuất là  Tekkim,  một công ty hóa chất của Thổ Nhĩ Kỳ.
2- Khẩu hiệu tiếng Arab treo trên tường “Lữ Đoàn Thần Phong” “The Almighty Wind Brigade (Kateebat A Reeh Al Sarsar).”
3- Kẻ bịt mặt chỉ hai con thỏ chết, tuyên bố: “Chúng mày thấy điều gì xảy ra chưa? Đây là số phận của chúng mày đó, bọn phản đạo Alawites. Tao thề với chúa Allah sẽ bắt  chúng mày chết như những con thò này, chỉ một phút sau khi chúng mày hít hơi độc này! ( “You saw what happened? This will be your fate, you infidel Alawites, I swear by Allah to make you die like these rabbits, one minute only after you inhale the gas)

Tùy mỗi độc giả có ý kiến phân tích riêng!