Quí vị thử dùng ứng liệu Chuyển Giải Mã thư tín miễn phí http://www.jitbit.com/enkodr/

Buổi Hội Luận giữa chuyên gia an ninh điện toán Jacob Appelbaum, nhà làm phim tài liệu Laura Poitras, và ông Bill Binney cụu chuyên gia cao cấp NSA, người thiết lập hệ thống tình báo mạng cho NSA trong thời còn chiến tranh lạnh, trở thành công-dân-tố-cáo, và sau đó bị FBI xông vào nhà làm nhục.  Cả ba nhân  vật này sẽ đơn giản hóa vấn để cho quần chúng hiu rõ vấn nạn lạm dụng quyền lực “nhân danh an ninh quốc gia” của bọn chính phủ. Theo ông  Bill Binney cho biết Hệ Thống Theo Dõi Rình Mò của Mỹ lớn hơn tất cả các hệ thống của các quốc gia trên thế giới gồm lại BỘI PHẦN! Hay nói cách khác là hệ thống rình mò do thám của tất cả thế giới gồm cả Nga và Tầu gồm lại củng chỉ bằng một phần nhỏ của hệ thống NSA của Mỹ mà thôi!                                                                                                      

Điều này đối với những ai có trình độ và kiến thức căn bản, không cần ông Binney tiết lộ, cũng đã biết từ lâu và quá dễ hiểu hiển nhiên! Sự kiện không “rõ ràng hiển nhiên” là  Mỹ và Âu Châu rầm rộ thổi phồng tố cáo Trung Quốc gia tăng lực lượng rình mò trộm cắp thông tin mạng, làm cứ như là Trung Quốc đang lấn chiếm khắp địa cầu…khiến những đám người ngu độn như các nhóm ngụy ngục chống cộng, vá các nhóm “ái quốc tổ cò chống Tầu” tại Việt Nam ào ào nhảy như con choi choi, theo đuôi báo chí chính qui Âu Mỹ xỉa xói Tầu… các nhóm “nhân quyền” cũng ào ào quan tâm lên án Tầu vi phạm “nhân quyền và tự do thông tin” v.v  Cho đến khi Snowden xé toạc tấm màn che sân khấu và các mặt nạ tuồng chèo của Âu Mỹ rơi rớt với một hệ thống rình mò trộm cắp thông tin đời tư NSA của Mỹ trải khắp toàn cầu qua các đại công ty điện toán dịch vụ thông tin toàn cầu… Và bọn ái quốc tổ cò chống Tầu, các tổ chức “to mồm nhân quyền” từng lên án Tầu… im phăng phắc!!!