Một Trong Những Lập Luận Vững Chắc Nhất v Tính Ngụy Biện Vớ Vn nhưng Ngược Ngạo Trơ Trẽn của Tôn Giáo được Khôi Hài Hóa rất Tài Tình!