Những nghi ngờ về khả năng cũng như “sở hữu chuyên môn” của Snowden được đặt ra thật nhiều, đa số với mục tiêu hạ uy tín Snowden và đẩy tầm quan trọng của sự việc xuống thấp. Một mặt lại tố cáo Snowden làm gián điệp cho Nga, Hoa hoặc đã bị Nga Hoa ép cung khai bí mật v.v

Một sự thật mà Glenn Greenwald khẳng định với mọi người rằng bí mật quan trọng nhất mà Snowden nắm giữ chính là Cấu Trúc Toàn Bộ Guồng Máy Rình Mò Trộm Cắp Thông Tin của Mỹ (NSA), và trọng tâm của NSA là TÓM BẮT THÂU NẮM TẤT CẢ MỌI THÔNG TIN CÁ NHÂN MỌI NGƯỜI ĐẾN MỨC TỐI ĐA CÓ THỂ.

Trong lá thư trả lời thượng nghị sĩ Cộng Hòa Gordon Humphrey, người đã gửi thư tin tưởng Snowden hành xử chính đáng và bày tỏ sự ủng hộ chính thức việc làm cũng như hành động xin tị nạn của Anh, Snowden đã vạch mặt đê tiện của những tên chính trị gia hèn mạt như Obama và bọn đĩ điếm báo chí Âu Mỹ, Snowden một lần nữa khẳng định vai trò và chủ trương kiên định của anh:


Không có một cơ quan tình báo nào- kể cả tình báo của chúng ta- có khả năng buộc tôi phải tương nhượng những bí mật mà tôi đang tiếp tục bảo vệ. Hiện nay giới báo chí chưa tường thuật về một trong những chuyên môn của tôi từng là dạy cho nhân viên chúng ta trong Cơ Quan Tình Báo Quốc Phòng (DIA- Defense Intelligence Agency) làm thế nào để giữ những thông tin tối mật như thế không bị tương nhượng ngay cả trong tình trạng đe dọa cao nhất của môi trường phản gián ( như Trung Quốc).

“Quí vị có thể yên tâm thoải mái biết rằng Tôi không thể bị cưỡng bức tiết lộ những thông tin đó, ngay cả bị tra tấn”.

 (“No intelligence service – not even our own – has the capacity to compromise the secrets I continue to protect.  While it has not been reported in the media, one of my specialization[s] was to teach our people at DIA how to keep such information from being compromised even in the highest threat counter-intelligence environments (i.e. China).  
“You may rest easy knowing I cannot be coerced into revealing that information, even under torture.”


Và chúng ta đều biết rằng Snowden ở trong vị thế đặc biệt mà KHÔNG MỘT NƯỚC NÀO DÁM TRA TẤN SNOWDEN, ngoại trừ nhà nước Mỹ!!!

Cho đến hôm nay, với cuộc họp báo do chính Nga bảo vệ và bảo trợ, và với những thành phần nhân vật tham dự thuộc cơ cấu xã hội Nga và Quốc Tế Nhân Quyền, đặc biệt là những tuyên bố của Snowden, đã khẳng định Anh và những người cộng tác đã đi những bước rất đẹp và rất chặt. Nắm vững nhân tâm quần chúng và Snowden đã có khả năng điều đình và cột chân những tay chơi “lãnh đạo” quốc gia vào thế phải đu giây thât khéo léo, trong khi giáng vào mặt nhà nuớc Mỹ và đám nhà nước tay sai những đòn choáng váng.