Phải chăng những người làm phim “Kẻ Thù của Nhà Nước” (Enemy of The State) năm 1998, đã biết trước và muốn nhắn gửi cảnh cáo quần chúng về “bước tiến” của Nhà Nước?

Nội dung diễn biến phim, dù là “giả tưởng” được “hư cấu” cách đây 15 năm, nhưng hầu như không khác s kiện đang diễn ra trong v Snowden và NSA là bao nhiêu!

Chúng ta khi xem phim, chú ý sẽ thấy từng mẩu đối thoại, tâm lý và não trạng của từng loại người liên hệ, cũng như những luận lý và thđoạn của bọn “nhà nước” không có tí gì là “giả tưởng” mà rõ ràng là những điều chúng ta đang tai nghe mắt thấy hôm nay từ bọn chính trị gia và báo chí đĩ điếm chính qui.

Một chi tiết “nho nhỏ” nhà làm phim muốn nhắn gửi đến chúng ta là sđắc lực của “bọn tay sai thừa hành”, bọn này chính là những tên lính, cảnh sát, những tên sát nhân, tội phạm thanh thản “làm việc” vì có “chủ nghĩa quốc gia ái quốc”, chúng đùa giỡn cuộc đời an nguy sinh mạng của những nạn nhân như những trò giải trí

Những tên tay sai thừa hành này, chính là chúng ta, thân nhân, anh em, bạn bè, người quen, hàng xóm chung quanh chúng ta. Không có những tận tụy đắc lực của đám thừa hành “chúng ta” này, bọn “quyền lực” chỉ là những tên đơn độc yếu đuối!

Điều cuối cùng, Chúng ta cũng phải nên nhớ rõ rằng: phim được làm vào cuối thế kỷ thứ 20 (1998), và chúng ta, hiện nay cũng như chúng nó, bọn nhà nước và kỹ thuật của chúng đang thập niên thứ 2 của thế kỷ th21 – 2013!!! Những “kỹ thuật” trong phim đã bị bỏ xa lắm rồi. Chúng ta cứ nhìn lại cái ĐT di động của chúng ta năm 1998 và cái  Di Động SmartPhone của chúng ta đang cầm trong tay năm nay 2013 đã khác nhau như thế nào trong 15 năm… 
Hãy động não và suy nghĩ!

Nhân Ch