https://i1.wp.com/searchengineland.com/figz/wp-content/seloads/2013/06/startpage-ixquick-200px.jpgChỉ dấu tích cực của quần chúng thức tỉnh sau khi Snowden trưng bày bằng chứng âm mưu tội phạm nghe lén trộm cắp thông tin đời tư mọi người, mọi nơi của Guồng Máy Đế Quốc đặt tại Mỹ: Đó là số lượng người từ bỏ công ty khổng lồ Google để dùng trang StartPage một hệ thống truy tìm thông tin mạng nhỏ nhưng tôn trọng thông tin riêng tư khách hàng.
Người viết đoản tin này đã trắc nghiệm các hãng Email như Yahoo, Gmail, về chính sách kiểm duyệt và kiểm soát thông tin của nó, bất cứ tựa email nào có những từ như Jews, Secret Team, hay các tên nhân vật bị lên sổ đen như Ken Adachi v.v đều bị ngăn và bị trả ngược với hàng chữ “địa chỉ không hiện hữu”. Có nghĩa là tất cả các thư từ trao đổi, nếu không được mật mã hóa, đều bị rà lọc. Và như vậy cũng có nghĩa là bọn nhà nước và tập đoàn đại bản đã đặt ra một hệ thống và chỉ “cho phép” chúng ta được trao đổi những tư tưởng nào, loại thông tin nào mà thôi! Nếu đà nhận thức này tăng, thì hy vọng những nơi như Google sẽ không còn khả năng độc bá thao túng nữa chăng? Hãy hy vọng thế…

————————-

Spurred By PRISM Scandal, StartPage & Ixquick Surpass 3 Million Daily Searches