https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRRSeJiRBtW0AYcOztJZf99BVJ-_ppGL1h2W76cN17lPsCY2sBqNgười dân Mỹ hôm nay đang suy ngẫm nhìn lại Con Người và Xã Hội Họ trong 100 năm qua. Dân Mỹ lái cái mốc năm 1913, năm mà Ngân Hàng Liên Bang Mỹ, định chế độc quyền in tiền phát hành và ấn định điều hành lãi xuất tiền được thành lập và hai năm sau 1916 Tu Chính Hiến Pháp thứ 16 (http://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=true&doc=57) Mở đường cho việc thiết lập định chế THU THUẾ LỢI TỨC CÁ NHÂN ITS.

100 NĂM với bao đổi thay trong tất cả các lãnh vực LỚN cũng như NHỎ, CÁ NHÂN đến XÃ HỘI, NỘI TÌNH QUỐC GIA ĐẾN BANG GIAO THẾ GIỚI… thế nhưng “tác giả” cũng chỉ “mặc nhiên” hướng người dân Mỹ vào những thay đổi phiến diện “có vẻ như” muốn nói rằng NHỜ CÓ NGÂN HÀNG LIÊN BANG, THUẾ LỢI TỨC (IRS) mà XÃ HỘI MỸ TIẾN BỘ trong 100 NĂM QUA..

Nếu như ĐẤT NƯỚC NÀO CŨNG nhìn lại theo CUNG CÁCH NÀY, cũng từ năm 1913, đến nay, 100 năm trôi qua, thì TẤT CẢ CÁC QUỐC GIA ĐÓ đều “PHÁT TRIỂN ĐI LÊN” với đời sống VẬT CHẤT KỸ THUẬT THAY ĐỔI HƠN XƯA !!!

Có những khía cạnh cực kỳ rõ rệt hiển nhiên đã thay đổi-nhưng khôn khéo không được nhắc đến: SỰ TỰ DO, MỨC ĐỘ LÀM CHỦ BẢN THÂN CUỘC SỐNG, NHỮNG GIÁ TRỊ NHÂN PHẨM, NHÂN QUYỀN đã thay đổi LÊN XUỐNG ra sao?

Và cũng Có những khía cạnh cực kỳ rõ rệt hiển nhiên CHƯA thay đổi-nhưng khôn khéo không được nhắc đến: SỰ  TƯƠNG QUAN QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ  trong xã hội giữa cá nhân, nhóm hội, đảng phái và tập đoàn- quyền lực chính trị và quyền chiến tranh?
Con người trong xã hội càng ngày càng bị KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ HƠN bởi Nhà Nước, không chỉ một Nhà nước mà tất cả các Nhà nước liên quan.

Chúng ta lấy một câu chuyện dụ ngôn sau đây để suy ngẫm:

Họ Quách Đại Danh Gia được lập nên cách đây 100 năm với chiến công càn quét khu vực phía Nam, Quách ông trở thành vị đại lãnh chúa khu vực. Các gia nhân cũ từng lở trong nhà cũ dều được lưu dụng đưa về thủ phủ chu cấp nhà riêng thăng chức v.v
Cuộc đời họ đổi thay, trước đây chỉ là gia bộc túng thiếu lo việc vặt trong nhà cho Quách bà, Quách Ông và Quách cô Quách cậu… Nay được nâng cấp ra thủ phủ, có thêm vật chất cơ ngơi nhà cửa nho nhỏ, lại dược quyền đe nẹt dân chúng… phục vụ Quách Đại Danh Gia đắc lực hơn xưa..

MỖI CON NGƯỜI TRONG MỖI XÃ HỘI của CHÍNH MÌNH, nên TỰ LÀM MỘT CUỘC ĐÁNH GIÁ NHÌN LẠI SAU 100 NĂM. Để thấy rõ LÃNH VỰC NÀO THAY ĐỔI ĐI LÊN, và LÃNH VỰC NÀO THAY ĐỔI ĐI XUỐNG!
—————–

——————

As we rapidly approach the 100 year anniversary of the Federal Reserve (signed into law on December 23, 1913) and the 16th amendment (ushering in that IRS favorite – the income tax) a question arises: what was life like a century ago? Conveniently, the following infographic breaks down some of the main ways in which life has changed in the past 100 years: from life expectancy, to marriage, education, employment, wages, entertainment, sport, and shopping (we finally find a time when JCPenney was actually popular), all the key ways in which the world and life in the US has changed in the past century are mapped out.
https://i2.wp.com/www.moneychoice.org/wp-content/uploads/2013/06/then-vs-now.jpg

Advertisements