Hỡi các quý vị mới bắt đầu cảm thấy chưng hửng, ngỡ ngàng, trố mắt, há mồm vì bị cái gọi là Nhà Nước XÂM PHẠM QUYỀN RIÊNG TƯ CÔNG DÂN qua tội trạng GIÁN ĐIỆP của cơ quan NSA Mỹ, để rồi tức giận thì xin suy nghĩ đến câu nói này: Nếu đặt câu hỏi và suy nghĩ cho chính mình trong bất cứ nghi ngờ gì mình có về bọn NHÀ NƯỚC thì sẽ bị gắn cho cái biệt danh là MỘT TÊN ÂM MƯU LÝ THUYẾT, THÌ TÔI RẤT LẤY LÀM TỰ HÀO TÔI LÀ MỘT NGƯỜI NỬA THÊM VÀO TRONG ĐÁM, NHÓM, KHỐI NGƯỜI ÂM MƯU LÝ THUYẾT NÀY!!!!
Nhà nước Mỹ đã vi phạm Hiến Pháp và chà đạp Tuyên Ngôn Nhân Quyền hầu như từ lúc khởi đầu của đất nước.  Lịch sử của nước Mỹ cũng như lịch sử của tất cả các nước khác, là đầy rẫy những xác chết vì những lý tưởng êm tai, qua tạo dựng ra những sự kiện trá hình để dẫn đưa đất nước vào chiến tranh, để đàn áp và thậm chí hành hình những người bất đồng chính kiến​​.

Trọng điểm là cách đây 50 năm trước, người dân Mỹ luôn mong muốn và nhiều người đã tin rằng họ có một quốc gia đầy lý tưởng.  Thế thì, việc gì đã xãy ra? những gì đã thay đổi? …