https://i0.wp.com/images.politico.com/global/2013/06/10/130610_beck_moore_ap_328.jpgMột tín hiệu hiếm hoi đang xảy ra ở Mỹ, hiếm hoi nhưng báo hiệu một chiều hướng lạc quan. Đó là những nhân vật có quan điểm chính trị đối ngược nhau đang cùng đồng thuận một quan điểm CHỐNG NHÀ NƯỚC LẠM QUYỀN BẠO NGƯỢC XÂM PHẠM QUYỀN RIÊNG TƯ CÔNG DÂN.  Tiêu biểu cho nhóm QUỐC GIA CỰC HỮU, Glen Beck nhà truyển thông cực hữu Mỹ và Michael Moore, nhà truyền thông chủ trương nhà nước khuynh tả, đều công bố CA NGỢI HÀNH ĐỘNG CAN ĐẢM HY SINH của anh Snowden là ANH HÙNG, vì đã dám từ bỏ quyền lợi ấm êm tốt đẹp, chấp nhận bị săn đuổi tù tội để CÔNG BÁO TỘI PHẠM của NHÀ NƯỚC và để THỨC TỈNH Ý THỨC TRÁCH NHIỆM của QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN .

Khởi đi riêng lẻ từ lâu, với những nhân vật do bị báo giới chính qui cố tình gạt bỏ để không tạo sự chú tâm của quần chúng như Mark Klein, một kỹ thuật viên điện toán dã từng lên tiếng tố cáo  AT&T phối hợp với Nhà Nước xâm phạm quyền riêng tư của công dân (http://media.smh.com.au/selections/give-snowden-retroactive-immunity-4483160.html) và từ những người như  Daniel Ellsberg, William Binney, Ray McGovern, v.v đến nay có thêm Bradley Manning, Adam Kokesh, Julian Assange dù họ đang chứng kiến những người đi tước bị Nhà Nước săn đuổi trù ếm và tù tội, bọn Báo Chí chính qui tay sai hạ nhục bôi nhọ với mục đích làm quần chúng hãi sợ và co cụm… Nhưng Họ vẫn không chùn bước hãi sợ và hiện nay một Swoden hiên ngang nhập cuộc với hy sinh hiểm nguy lớn hơn nữa… Sự kiện này đã phá biên giới TẢ HŨU để có được thừa nhận chung về tính CHÍNH ĐÁNG và ĐÚNG ĐẮN của HÀNH ĐỘNG ĐỐI KHÁNG NHÀ NƯỚC một cách trực diện. Ngay như Justin Raimondo cũng đã vui mừng ứa nước mắt khi theo dõi cuộc trả lời của Snowden với báo Guardian, Glen GreenWald.. Chính vì Anh Snowden là bằng chứng lạc quan mới nhất của cao trào ĐỐI KHÁNG NHÀ NƯỚC và sự thức tỉnh của dân chúng.

Hiện nay, các nhóm dân chúng đã và đang tập trung cùng nhau biểu tình ủng hộ Bradley Manning, Snowden. Họ kêu gọi hãy biểu tình dù là số lượng người nhiều hay ít, hãy cứ tập trung để rồi sẽ có điều kiện kết nối với nhau thành một cao trào rộng lớn. Trong khi đó phía Nhà Nước và Báo Chí chính qui tay sai đang dò dẫm xem phản ứng của dân chúng để tiến hành đàn áp và bưng bít: NẾU DÂN CHÚNG ỦNG HỘ MẠNH MẼ CAO TRÀO qua việc ủng hộ anh Bradley Manning va Snowden, bọn chúng sẽ vuốt ve tạm thời tương nhượng; nhưng nếu dân chúng chứng tỏ bàng quang không quan tâm, bọn Nhà nước chúng sẽ THẲNG TAY ĐÀN ÁP như chúng đang đối xử với Manning và Assange..

Tất cả, vận mệnh xã hội, tự do và dân chủ, nhất là vận mạng của những người tiên phong như Manning, Snowden, Assange đều tùy thuộc vào sự hiểu biết, quan tâm, và can đảm đấu tranh của dân chúng. Như Nhân Chủ đã từng nhận định:

 

Người ĐẤU TRANH DÂN CHỦ CHÂN CHÍNH lấy CỨU CÁNH là NỀN DÂN CHỦ  mà nền tảng của NỀN DÂN CHỦ là DÂN TRÍ…Cho nên Ngưòi Đấu Tranh Dân Chủ luôn lấy NGƯÒI DÂN làm chủ động của TOÀN BỘ TIẾN TRÌNH ĐẤU TRANH..  Chính vì vậy người đấu tranh dân chủ luôn luôn thành ý chính tâm tập trung nỗ lực VẬN ĐỘNG để NÂNG CAO sự HIỂU BIẾT của QUẦN CHÚNG về TẤT CẢ MỌI LÃNH VỰC đến mức tối đa và ở tốc độ nhanh nhất có thể được.. đặc biệt là sự hiểu biết về giá trị TỰ THÂN .. đó là những ý niệm CĂN BẢN về Quyền Con Người (Nhân Quyền) và Quyền của gườiDân(DânQuyền)..trong sự tương quan, phân định quyền lực CHÍNH TRị trong XÃ HỘI..mà mục tiêu TỐI THƯỢNG là TỰ DO trên nền tảng căn bản là giá  trị NHÂN PHẨM..  NHÀ NƯỚC chỉ là PHƯƠNG TIỆN của quần chúng XÃ HỘI..Chính NGƯÒI DÂN mới là CHỦ THỂ của XÃ HỘI.   Như  vậy, Đấu Tranh Dân Chủ là  THỨC TỈNH người dân về chính VAI TRÒ CHỦ THỂ của họ, thức tỉnh QUYỀN HẠN cũng như TRÁCH NHIỆM CHÍNH TRỊ  của chính ngưòi dân với xã hội của mình.. Cũng chính vì như vậy mà GIẢI PHÁP DÂN CHỦ  không nằm ở bất cứ nơi nào khác ngoài chính NGƯÒI DÂN  đang sinh hoạt cấu thành XÃ HỘI của họ. KHÔNG MỘT AI CÓ KHẢ NĂNG và TƯ THẾ GÁNH VÁC TRÁCH NHIỆM DÂN CHỦ của một xã hội, ngoài chính NGƯỜI DÂN của XÃ HỘI đó.- Nhân Chủ (http://nhanchu.org/node/31)
Chuyển động lực cho một cuộc cách mạng chính trị phi quyền lực nhà nước đang lớn dần!

Glenn Beck, Michael Moore call Edward Snowden a hero

Both Beck and Moore took to Twitter to share their views. | AP Photos
By HADAS GOLD | 6/10/13 6:07 AM EDT
Conservative television host Glenn Beck and filmmaker Michael Moore don’t often agree on much, but after Edward Snowden revealed himself to be the National Security Agency contractor who leaked information about government monitoring, they both took to Twitter to praise the 29-year-old, calling him a “hero.”
Snowden fled to Hong Kong after leaking the information to media sources. He says he will seek political asylum.

Read more: http://www.politico.com/story/2013/06/edward-snowden-nsa-leak-michael-moore-glenn-beck-92476.html#ixzz2VySm6x4T

Advertisements