“Nền Độc Tài không thể cai trị nếu quần chúng của một đất nước hiểu biết đầy đủ  tinh thần trách nhiệm của họ”.  Aung San Suu Kyi lãnh đạo cao trào dân chủ Miến điện khẳng định nhu cầu nền tảng của Dân Trí trong tiến trình dân chủ hóa xã hội Miến Điện trong đại hội vinh danh những nhà giáo thiện nguyện trong mạng lưới cung cấp giáo dục công chúng miễn phí. Mạng lưới thiện nguyện này tổ chức những lớp huấn luyện và hội thảo với dân chúng về tinh thần chủ động học hỏi và tư duy hữu lý. Bà Aung San Suu Kyi đặt một câu hỏi nền tẳng rằng “Làm sao chúng ta có thể bị nền độc tài cai trị nếu như đa số dân chúng (chưa muốn nói là tất cả dân chúng) hiểu biết tinh thần trách nhiệm của họ? Con số của những kẻ muốn làm độc tài sẽ trở thành thiểu số bé nhỏ trong xã hội (How can we be put under authoritarian rule if the majority, (let alone all the people), knows their sense of responsibility? The number of those who want to be authoritarians will become small.)
Quả thật sự khẳng định này đi từ bằng chứng kinh nghiệm lịch sử chính trị của xã hội nhân loại rằng dân chủ cũng như nền tự do chỉ được xây dựng và bảo vệ từ gốc rễ hiểu biết của dân chúng, DÂN TRÍ. Xã hội chỉ có dân chủ thật sự khi người dân hiểu biết ý nghĩa của tự do và tinh thần trách nhiệm làm chủ của họ, rồi mong muốn và can đảm tranh đấu thực hiện bảo vệ nó. Cũng như dân chủ tự do sẽ biến mất khi dân trí, hay sự hiểu biết tự do , dân chủ và tinh thần trách nhiệm sa sút.
Vì vậy, Nhân Chủ đã từng khẳng định, tiến trình dân chủ tự do là tiến trình nhận thức, hay vận động liên tục miên tục và miên viễn từ dân chúng.  John Adam, tổng thống Mỹ, nhà lập quốc này cũng từng cảnh cáo “Tự do không thể tồn tại nếu không có dân trí” (liberty cannot be preserved without a general knowledge among the people”). Vì những nhà tư tưởng và chính trị đều hiểu rõ rằng BẢN CHẤT của NHÀ NƯỚC là BẠO LỰC và BẠO NGƯỢC không ngưng nghỉ; điều này cũng được một tổng tống, nhà lập quốc Mỹ khác, Thomas Jefferson khẳng định “Nếu một khi người dân không còn quan tâm đến những việc chính trị công chúng xã hội, thì các ông và Tôi, và quốc hội lập pháp, các chánh án công lý và các thống đốc, tất cả sẽ trở thành chó sói. Điều này dường như là bản chất tổng quát của chúng ta, cho dù có vài cá nhân ngoại lệ” (If once the people become inattentive to the public affairs, you and I, and Congress and Assemblies, Judges and Governors, shall all become wolves. It seems to be the law of our general nature, in spite of individual exceptions.”
Bà Aung San Suu Kyi đã học hỏi nhận thức ra từ những kinh nghiệm hiểu biết của những người đi trước và ngay cả những hiện trạng băng hoại dân chủ và tự do đang xảy ra ở Mỹ. Xã hội và chính trị Mỹ đang xảy ra đúng như Jefferson đã cảnh cáo: Bọn nhà nước chính phủ đang là những con chó sói vì thế hệ người dân Mỹ hiện tại đang sa sút tinh thần trách nhiệm và mức độ quan tâm đến hành xử chính trị xã hội suy giảm.
NLD’s chairperson Aung San Suu Kyi and its patron Tin Oo at the ceremony (Photo – EMG)
Dictatorial rule cannot reign if the people of a country fully understand their sense of responsibility, Myanmar’s opposition leader said.
Aung San Suu Kyi, leader of the opposition National League for Democracy (NLD), made the comment in her address at a ceremony in Yangon on Saturday to honour teachers who volunteered for the free educative services of the NLD education network.
The event took place in conjunction with the opening of training course No.2 for active learning and rational thought.
“How can we be put under authoritarian rule if the majority, (let alone all the people), knows their sense of responsibility? The number of those who want to be authoritarians will become small,” Suu Kyi said.
Accordingly, the country will be politically and religiously safe and develop economically, she added.
Real courage means doing everything with conviction and a sense of responsibility despite knowing the risk, the opposition leader explained.
The course conducted by the NLD education network trains its teachers to adopt a learning-centered approach. The course No.2 is being taken by more than 80 teachers.