Tiến sĩ Garrow gần đây đã được một cựu quan chức quân sự cao cấp liên lạc với lời khẩn nài ông tiết lộ ra sự thật về một “bài trắc nghiệm” của chính quyền Obama đang được đề xuất cho quân đội Mỹ với câu hỏi “bạn sẽ bắn vào người dân Mỹ không nếu họ từ chối trao nộp súng của họ cho bạn? “
 Civil War And The Litmus Test – “Will you shoot Americans?”

Dr Garrow was recently contacted by a high ranking military official who implored him to reveal the truth about a “litmus test” that is being proposed by the Obama administration to the military asking the question “will you shoot Americans if they won’t give you their guns?”