Những cuộc chiến tranh mà bạn không được phép nhìn thấy là một bộ phim tài liệu năm 2010 của John Pilger với Alan Lowery sản xuất và đạo diễn, thách thức các phương tiện truyền thông trong vai trò mà họ tham gia ở Iraq, Afghanistan, và cuộc xung đột Israel / Palestine.