Miko Peled là một nhà vận động hòa bình, ông dám công khai nói những gì mà người khác vẫn chọn tránh né hoặc phủ nhận.  Sanh ra ở Giê-ru-sa-lem vào năm 1961 trong một gia đình Do Thái Phục Quốc nổi tiếng, ông nội của ông, Tiến sĩ Avraham Katsnelson là một nhà lãnh đạo và là một trong những người ký vào bản Tuyên ngôn Độc lập của Do Thái.  Cha của ông, Matti Peled, là một sĩ quan trẻ trong cuộc chiến tranh năm 1948 và là một tướng lãnh trong cuộc chiến tranh năm 1967 khi Do Thái đánh chiếm West Bank, Gaza, cao nguyên Golan và Sinai.
Những ý kiến ít được ưa chuộng của Miko phản ánh từ di sản tư tưởng của cha mình.  Tướng Peled là một anh hùng chiến tranh mà quay sang hòa giải.  Miko lớn lên tại Giê-ru-sa-lem, một thành phố đa sắc tộc, nhưng đã phải rời khỏi Do Thái trước khi quen biết được một người bạn Palestine nào, mãi sau này khi tham gia một nhóm đối thoại ở California, ông mới quen được người bạn Palestine đầu tiên của mình.  Năm đó ông 39 tuổi.  Vào ngày 04 tháng 9,năm 1997 cô cháu gái yêu quý của ông, Smadar, 13 tuổi, con gái của bà Nurit chị của Miko và chồng bà Rami Elhanan đã bị giết trong một cuộc tấn công tự sát.
Peled khẳng định rằng Israel / Palestine là một nhà nước–bức tường ngăn cách trơ trơ, đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng, thị xã, đường cao tốc chia đôi và kết nối các khu định cư West Bank, đã phá hủy khả năng cho một nhà nước Palestine tồn tại. Kết quả, ông Peled nói rằng Do Thái và Palestine được quản lý bởi cùng một chính phủ, nhưng sống theo bộ pháp luật khác nhau.
Tâm điễm kết luận của ông Peled nằm ở nhận thức rằng người Do Thái và người Palestine có thể sống trong hòa bình khi có sự chia sẻ
công bằng trên phần đất quê hương của họ.