Bush, Cheney, Rumsfeld and five others have been convicted by Kuala Lumpur War Crimes Tribunal of war crimes. (photo: k000t2002/flicker)

Hơn 30 quan chức hàng đầu của Mỹ, bao gồm cả 2 tên Tổng thống GW Bush và Obama, là vi phạm tội ác chiến tranh, tội ác chống lại hòa bình và nhân loại “giống như những tội nhân tchế độ Quốc xã trước đây ở Đức,” nhà phân biệt luật pháp quốc tế nhân quyền, ông Francis Boyle lên án buộc tội.
Bên cạnh 2 tên tổng thống trên, ông Boyle xác định thêm những tội phạm chiến tranh của 2 tên Phó tổng thống Dick Cheney và Joseph Biden, Bí thư Quốc phòng Donald Rumsfeld, Robert Gates và Leon Panetta, BộTrưởng ngoại giao Colin Powell, Condoleeza Rice, Hillary Clinton, Cố vấn An ninh Quốc gia Stephen Hadley, James Jones , và Thomas Donilon, Giám đốc Tình báo Quốc gia John Negroponte và James Clapper và Cơ quan tình báo trung ương (CIA) Giám đốc George Tenet, Leon Panetta, và David Petraeus.
Tại Ngũ Giác Đài, tội phạm chiến tranh bao gồm các thành viên của các Tham mưu Liên quân, và một số chỉ huy khu vực, đặc biệt là đối với Trung tâm Chỉ Huy Mỹ (CENTCOM), và gần đây hơn, AFRICOM. Bên cạnh đó tướng Tổng Tham Mưu Martin Dempsey, quân đội Mỹ, các thành viên JCS bao gồm Đô đốc James Winnefeld Jr, Tướng Raymond Odierno, Trưởng Nhân viên của quân đội, Tướng James Amos, chỉ huy của các binh chủng Thủy Quân Lục Chiến, Đô đốc Jonathan Greenert, Giám đốc Điều hành Hải quân và Tổng Đánh dấu Welsh, Trưởng Nhân viên của Lực lượng Không quân.
Những người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương kể từ khi Mỹ xâm lược A Phú Hãn bao gồm Trung tướng Martin Dempsey, Đô đốc William Fallon, Tướng John Abizaid, Tướng Tommy Franks, Trung tướng John Allen, Tướng chỉ huy trưởng James Mattis. Tướng Carter Ham của AFRICOM mang cùng trách nhiệm.

Ông Boyle nói với hội nghị Puerto Rico rằng Tổng thống GW Bush đã hèn hạ khai thác thảm kịch 9/11 và “đặt ra để ăn cắp một đế chế dựng tạo lên từ các quốc gia Hồi giáo và các dân tộc sống ở Trung Á và Trung Đông và châu Phi dưới cái cớ không có thật” Những cái cớ bao gồm chiến đấu trong một cuộc chiến chống lại “chủ nghĩa khủng bố quốc tế “hoặc” trào lưu chính thống Hồi giáo “, loại bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt, phát huy dân chủ, và sự can thiệp nhân đạo.

———————————-

More Than 30 Top U.S. Officials Guilty of War Crimes, Boyle Says

By Sherwood Ross
December 11, 2012

More than 30 top U.S. officials, including presidents G.W. Bush and Obama, are guilty of war crimes or crimes against peace and humanity “legally akin to those perpetrated by the former Nazi regime in Germany,” the distinguished American international law authority Francis Boyle charges.
U.S. officials involved in an “ongoing criminal conspiracy” in the Middle East and Africa who either participated in the commission of the crimes under their jurisdiction or failed to take action against them included both presidents since 2001 and their vice-presidents, the secretaries of State and Defense, the directors of the CIA and National Intelligence and the Pentagon’s Joint Chiefs of Staff and heads of the Central Command, among others, Boyle said.
“In international legal terms, the U.S. government itself should now be viewed as constituting an ongoing criminal conspiracy under international law,” Boyle said in an address Dec. 9th to the Puerto Rican Summit Conference on Human Rights at the University of the Sacred Heart in San Juan. Boyle is a Professor of International Law at the University of Illinois, Champaign, and the author of numerous books on the subject.

 

Besides the presidents, Boyle identified as war criminals Vice Presidents Dick Cheney and Joseph Biden; Secretaries of Defense Donald Rumsfeld, Robert Gates and Leon Panetta; Secretaries of State Colin Powell, Condoleeza Rice, and Hillary Clinton; National Security Advisors Stephen Hadley, James Jones, and Thomas Donilon; Director of National Intelligence John Negroponte and James Clapper and Central Intelligence Agency(CIA) Directors George Tenet, Leon Panetta, and David Petraeus.
In the Pentagon, war criminals include the members of the Joint Chiefs of Staff, and some Regional Commanders-in-Chiefs, especially for the U.S. Central Command (CENTCOM), and more recently, AFRICOM. Besides Chairman General Martin Dempsey, U.S. Army, JCS members include Admiral James Winnefeld Jr.; General Raymond Odierno, Chief of Staff of the Army; General James Amos, Commandant of the Marine Corps; Admiral Jonathan Greenert, Chief of Naval Operations; and General Mark Welsh, Chief of Staff of the Air Force.
Those who have headed the Central Command since the U.S. invasion of Afghanistan include Lt. General Martin Dempsey; Admiral William Fallon; General John Abizaid; General Tommy Franks; Lt. General John Allen; and current commander General James Mattis. General Carter Ham of AFRICOM bears like responsibility.
Boyle told the Puerto Rican conference that President G.W. Bush had shamelessly exploited the 9/11 tragedy and “set forth to steal a hydrocarbon empire from the Muslim states and peoples living in Central Asia and the Middle East and Africa under “bogus pretexts.” These pretexts included fighting a war against “international terrorism” or “Islamic fundamentalism”, eliminating weapons of mass destruction, the promotion of democracy, and humanitarian intervention, Boyle said.
The serial aggressions of the U.S.violate such basic documents of international law as the Nuremberg Charter, the Nuremberg Judgment, and the Nuremberg Principles, Boyle said. As well, they violate the Pentagon’s own U.S. Army Field Manual 27-10 on The Law of Land Warfare, which applies to the President himself as Commander-in-Chief of U.S. Armed Forces under Article II, Section 2 of the U.S. Constitution.
U.S. administrations since 9/11 may be charged with “crimes against peace” for their attacks in Afghanistan, Iraq, Pakistan, Libya, Somalia,Yemen, and Syria, “and perhaps their longstanding threatened war of aggression against Iran,” Boyle said.
The eminent international authority went on to charge that the war crimes included “torture, enforced disappearances, assassinations, murders, kidnappings, extraordinary renditions, ‘shock and awe’ (bombings), and (the use of) depleted uranium, white phosphorus, cluster bombs, drone strikes,” and the like.
Boyle said Americans “must not permit any aspect of their foreign affairs and defense policies to be conducted by acknowledged ‘war criminals’” but must insist upon “the impeachment, dismissal, resignation, indictment, conviction, and long-term incarceration of all U.S. government officials guilty of such heinous international and domestic crimes.”
Boyle said the so-called “targeted killing” of human beings in a non-battlefield situation is “pure murder” under basic principles of Anglo-American common law and international criminal law. And in this case, where these murders are both widespread and systematic, these murders constitute a Crime against Humanity under Article 7(1)(a) of the Rome Statute for the International Criminal Court.
Although the United States is not a party to the Rome Statute, Boyle said, “nevertheless President Obama is subject to the jurisdiction of the ICC and its Prosecutor for murdering people in ICC member States.”
*************Sherwood Ross is an American public relations consultant who works for good causes. He formerly worked for major dailies and wire services as a reporter and columnist.
© Scoop Media