“Nếu bạn thực sự muốn nói chuyện về việc phụ thuộc vào chính phủ(bọn ăn bám vào xã hội), 16 nghìn tỷ USD cho bọn Wall Street là ăn bám xã hội đấy ạ, không có đến một người trong số họ đi tù liên quan đến hoạt động phạm tội, liên quan đến cho vay ăn lời cắt cổ, lũng đoạn thị trường, giao dịch nội gián.  Bọn ăn bám xã hội Wall Street này còn được bọn Chính phủ bảo vệ chúng nữa.  Jamal( một người dân da mầu bình thường) bị bắt với một nhúm bạch phiến nhỏ, ông ta phải vào tù.  Nhưng Ông McGillicuddy( một tên chủ xị gian lận, cướp bịp quần chúng bạc tỉ) bị bắt gặp trên phố Wall, hắn được bảo vệ bởi chính phủ.  Cả chính quyền Bush và Obama không có bất kỳ 1 cuộc điều tra, khởi tố những vụ án ở Wall Street nào hết.  Thế đấy ạ, bọn thực sự ăn bám xả hội như Wall Street, họ nhận được các khoản vay không lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.  Sẽ quá tốt đẹp không, nếu thành phần sinh viên có thể nhận được các khoản vay không lãi tương tợ vậy?” Cornel West.
http://www.democracynow.org/embed/story/2012/11/9/tavis_smiley_cornel_west_on_the

Nguồn: http://www.democracynow.org/2012/11/9/tavis_smiley_cornel_west_on_the