Một Truyền Thống Văn Hóa Ngàn Năm của “Nhân Loại” , mà những xã hội Tây phương đã “tự phá hủy”. Hiện nay những “truyền thống văn hóa” này vẫn còn là những BẢN SẮC TUYỆT VỜI của nhiều DÂN TỘC mà người ta cương quyết bảo tồn  bằng mọi giá.. kể cả giết chết con mình, chị mình , vợ mình, mẹ mình ….

Theo thống kê của cơ quan LHQ, thì có khoảng 200 triệu “những đa con gái” bị giết chết, đày đọa, cưỡng ép, bỏ rơi v.v chỉ vì họ là CON GÁI!!!! Đặc biệt trầm trọng là tại Ấn Độ và Trung Quốc ..

Câu hỏi đặt ra là :  TẠI SAO ĐẾN KỶ NGUYÊN THÔNG TIN và NHÂN QUYỀN RỘNG MỞ hôm nay, mà người ta còn U MÊ MAN RỢ BÁN KHAI như thế? Làm thế nào mà những BẢN SẮC VĂN HÓA man r này vẫn tồn tại và được TỰ NGUYỆN BẢO TỒN và DUY TRÌ cho dù đã có rất nhiều nỗ lực thông tin giáo dục để thay đổi và ngăn chặn?

Phải chăng vì chúng ta, dù lên án, nhưng chưa dám ĐỐI DIỆN THẲNG VẤN ĐỀ NGUYÊN THỦY của nó, để tháo gỡ tận gốc! Cái “Bản Sắc Văn Hóa” man rợ này từ đâu mà có?  Do nghèo đói kinh tế hay do niềm tin BẢN SẮC TRUYỀN THỐNG, TÔN GIÁO? quyền lực chính trị?

Phải đối diện với NGUYÊN NHÂN HÌNH THÀNH của VĂN HÓA BẢN SẮC này, thì chúng ta mới có PHƯƠNG CÁCH THÁO GỠ HU HIỆU..
NGUỒN : http://www.itsagirlmovie.com/synopsis

It’s a Girl Documentary Film

It's a Girl Documentary In India, China and many other parts of the world today, girls are killed, aborted and abandoned simply because they are girls. The United Nations estimates as many as 200 million girls(1) are missing in the world today because of this so-called “gendercide”.
Girls who survive infancy are often subject to neglect, and many grow up to face extreme violence and even death at the hands of their own husbands or other family members.
The war against girls is rooted in centuries-old tradition and sustained by deeply ingrained cultural dynamics which, in combination with government policies, accelerate the elimination of girls.
Shot on location in India and China, It’s a Girl reveals the issue. It asks why this is happening, and why so little is being done to save girls and women.
The film tells the stories of abandoned and trafficked girls, of women who suffer extreme dowry-related violence, of brave mothers fighting to save their daughters’ lives, and of other mothers who would kill for a son. Global experts and grassroots activists put the stories in context and advocate different paths towards change, while collectively lamenting the lack of any truly effective action against this injustice.
It’s a Girl will be available in September 2012 for screening events globally. (Learn more about bringing It’s a Girl to your city!)
Stay connected with the project through our email updates or by connecting with us on Facebook.