Nếu không từng sống trong nhữmng xã hội bưng bít khép kín như Việt Nam hoặc trong những giáo phái cực đoan, không ai có thể cảm nhận và hiểu nổi đầy đủ ý nghĩa của chữ TẨY NÃO. Và không chỉ một con người mà cả một “dân tộc”, hay ngay cả một THẾ HỆ CON NGƯỜI khi bị tẩy não sẽ như thế nào . Chúng ta, và nhân loại hôm nay, sẽ không thể hiểu nổi tại sao cả một xã hội Bắc Hàn khóc lóc, lăn lộn, gào thét vật vã sướt mướt khóc, xếp hàng khóc.., vì “lãnh tụ mến yêu” đến mức như thế!

Bác Hàn gào thét thương tiếc lãnh tụ qua đời!!!

Lịch sử nhân loại đã chứng minh có hai loại thuốc tẩy não hữu hiệu vạn năng từ ngàn xưa dến nay chưa hề giảm hiệu lực, đó là chủ nghĩa ái quốc dân tộc quốc gia và tôn giáo.

Đừng nói là dân Bắc Hàn, Việt Nam hay Trung Cộng đã và đang bị tẩy não, hãy nhìn cả nhân loại từ mấy ngàn năm trước xem, ngưòi ta tin “vương mệnh giòng tộc” và các “ tăng lữ giáo sĩ” đến cỡ nào.

Và ngay ngày hôm nay, hãy thử “đối thoại”với các loại TÍN ĐỒ, GIÁO HỮU của các tôn giáo và giáo phái lớn nhỏ từ Đông qua Tây, từ xã hội mở rộng dân chủ phát triển đến độc tài lạc hậu mà xem thử cái “niềm tin, tín lý” nó khác gì nhau? Một nưóc Mỹ vẫn có những “bà Lãnh Tụ” mộng thấy “Chúa soi sáng” và “cử tri” gào thét vỗ tay như sấm!!!

Và cả nhân loại này, trừ một thiểu số vô thần và phi chính phủ như Henry Davide Thoreau, con người vẫn còn MÙ QUÁNG, bất chấp bằng chứng, vẫn tin vào một Nhà Nước Chính Phủ thánh thiện, là cha là mẹ người dân (Benevolence of the State) không bao giờ xấu, hay ác độc dù có “sai khuyết, lầm lẫn” liên tục, những sai lầm với cái giá hàng trăm, hàng ngàn, và cả hàng triệu sinh mạng con người vô tộ chết oan !


Và hàng ngày hàng giờ, khắp nơi trên thế giới, bọn quân đội công an Nhà nuớc chính phủ đang đàn áp , đánh đập , bắn giết công dân biểu tình chính đáng.

Tất cả các nhà nưóc chính phủ, đều đang bày mưu ghép tội, bắt bớ giam cầm những người công chính lên tiếng nói sụ thật, vạch trần tội phạm và tội ác của nhà nưóc chính phủ.

Bằng chứng tích tụ từ hàng ngàn năm cho đến nay, đặc biệt rõ rà ng hiển nhiên nhất là Wikileaks đã phơi bày với văn bản chính qui, đã cho thấy cái gọi là ‘QUYỀN LỢI QUỐC GIA” không bao giờ có thật, chỉ là quyền lợi của các cá nhân, các nhóm cầm quyền cai trị quốc gia mà thôi. Nhưng người ta vẫn nhân danh “quyền lợi quốc gia” (raison d’état- National Interets), và hàng triệu người vẫn tin! Và người ta vẫn nhân danh vì “quyền lợi tổ quốc , quốc gia dân tộc” hùng hổ phất cờ, gào “quốc ca”- và không chỉ cầm sung giết “kẻ thù dân tộc” nơi khác, mà còn vu cáo, giết hại lẫn nhau trong cùng một xã hội.


Có ai nhớ người dân miền Bắc đã từng tin là “Bác Hồ có 4 đồng tử”, thức khuya dậy sớm và “thủ tiết” phục vụ dân tộc đất nưóc không? Có ai còn nhớ xã hội Bắc liên hoan mừng cầu Thăng Long là “công trình của thế kỷ” không? Có ai từng nhớ đất Bắc thời tên phỉ già Hồ Chí Minh còn sống, toàn bộ sinh hoạt xã hội hướng về một tiêu chí “nhất nhất đều dâng lên Bác”. Bất cứ một cá nhân lớn nhỏ, khi mở mồm nói về bất cứ điều gì nhất nhất đều mở đầu bằng “Bác Hồ nói rằng, dạy rằng”. Có ai nhớ “mẹ đem con bịt nòng đại bác” và cuộc đấu tố, cải cách ruộng đất “vĩ đại” ở đất Bắc Việt Nam không? Có còn cảm thấy được tính man rợ hồ hởi của người dân “dâng lên Bác Đảng” thế nào không?


Và nhất là hãy thử đặt câu hỏi về những sữ kiện này với những ngưòi dân Việt Nam hôm nay năm 2011- kể cả giới trẻ sinh viên khoa bảng, thử xem họ phản ứng và trả lời thế nào?


Thời Ngô Đình Diệm, dù chưa đạt “tầm mức “Bắc Việt Nam và Bắc Hàn, học sinh phải thường “bình giảng” lời của “Ngô Tổng Thống”, và dĩ nhiên kết luận luôn phải là Ngô Tổng Thống không thể sai… Và nhân danh Thiên chúa, Ngô tổng thống, Cần Lao Nhân Vị, hàng ngàn người vô tội bị bắt bớ thủ tiêu.

Và ngay hôm nay, 2011, cũng cứ thử đặt những câu hỏi về những sự kiện này, hay cả với những niềm tin về vụ “Mỹ Lai”, với những người “công dân miền Nam” đặc biệt là Công Giáo, thừ xem họ phản ứng và trả lời ra sao?

Mức độ, cách thể hiện, danh từ có khác nhau, chính trị hay tôn giáo, kinh tế hay văn hóa v.v nhưng bản chất của TẢY NÃO vẫn là một. Triệu chứng vẫn là một: bất chấp bằng chứng, chỉ còn một niềm tin!

Và hệ quả cú TẢY NÃO vẫn là một: Con người mất hẳn CÁ TÍNH, chỉ còn tính BÀY ĐÀN; chủ quyền con người bị triệt tiêu, chỉ còn “chủ quyền quốc gia.”

Cũng như nhà tư tưởng chính trị Jonathan Swift (1667-1745) từng chính xác nhận định “Chúng ta có đủ các tôn giáo để khiến chúng ta căm thù, nhưng lại không đủ để làm cho chúng ta yêu thương lẫn nhau”-(We have just enough religion to make us hate, but not enough to make us love one another.”) – Không chỉ có tôn giáo khiến người ta căm thù điêu ngoa chém giết nhau, mà Chúng ta chỉ là một Nhân Loại, nhưng lại có quá nhiều “giống nòi”, “niềm tin thể chế” để thù oán chém giết, tước đoạt GIÁ TRỊ NHÂN BẢN của nhau.

Và thuốc giải duy nhất chính là trau dồi sự hiểu biết và NHẬN THỨC GIÁ TRỊ TỰ THÂN.

Khai triển dân trí (giáo dục và thông tin) đến toàn bộ quần chúng.. Họ chính là điều tín nhiệm nương tựa vững chắc duy nhất để duy trì nền tự do của chúng ta (Educate and inform the whole mass of the people… They are the only sure reliance for the preservation of our liberty- Thomas Jefferson)

Nhân Chủ
26/12/2011