Nói gì thì nói, xét về tất cả mọi khía cạnh người Tầu vẫn hơn người Việt, và hơn khá xa.

1- Xét về chế độc “Độc tài Cộng Sản” thì Trung Cộng từng là Thầy Việt Cộng và vẫn tiếp tục làm thầy và khôn ngoan hơn.

2- Xét về phía chế độ “Ngụy Chống Cộng,”  thì Tưởng (Trung Hoa Quốc Dân Đảng) và  đảo Đài Loan vẫn tài cao và giỏi giang thành công hơn chế độ Ngụy và cái VNCH đã chết tiệt.

3- Xét về nhóm Kiều (đã thành người nước ngoài) thì người Hoa Kiều bỏ xa Việt Kiều trên mọi lãnh vực- từ kinh thương lớn nhỏ, thành đạt khoa bảng,  ngay cả đến mặt hội nhập hẳn với bản xứ và trò chơi “bản sắc”. Họ hội nhập và thành công “chính trị” ngay trong guồng máy chính trị bản xứ.

4- Xét về trình độ dân chủ tự do ĐỐI KHÁNG với Chế Độ Cộng Sản, người Tầu vẫn đi trước và đứng cao hơn đám Việt Nam cả cái “cái đầu” và khí phách. Chưa thấy nhà đối kháng Tầu nào XIN KHOAN HỒNG KHOAN XANH hoặc víu Bác Mao thổ tả làm bia đỡ đạn như dám chết tiệt đối kháng Việt Nam đang víu Hồ như hiện nay hết cả. Về mặt đối kháng này, Việt Nam chưa có kẻ tầm đủ ngang tầm cỡ như Ai Wei Wei, chứ chưa nói đến những người khác.

5- Xét về Cao Trào Sinh Viên Thanh Niên học thuật và quan điểm xã hội, thanh niên sinh viên Tầu không nô lệ thuần phục “tổ cò” như Việt Nam… và nhất là cao trào tại Hông Kông thì Việt Nam chưa bén được gót chân!

Ai tự ái vặt giống nòi “rồng teo” cứ đưa bằng chúng ra phản biện!