Không hiểu Lạc Long Quân hục hặc cơm chẳng lành , canh chẳng ngọt với Âu Cơ như thế nào mà bây giờ, từ khi bắt chước thiên hạ “đấu tranh dân chủ” cho đến nay (thật ra những kẻ này chẳng hiểu dân chủ là gì- không tin cứ dối chiếu đám “rồng teo” con cháu nhà Hùng này với con cháu người Áo Đỏ Thái, người Miến Điện, người Ai Cập v.v là rõ ngay) -lòi ra rặt toàn lũ ĂN NĂN, XIN KHOAN ĐỎ KHOAN ĐEN- Đứa thì xin huu non vì Bố nó hăm dọa lăn đùng ra chết- thằng thì xin hối cải vì lỡ nghe xúi v.v tất cả rặt một lũ giá áo túi cơm HÁM DANH nhưng DÁI TEO- nói nôm na theo tục ngữ gọi là VỪA ĐÉO VỪA RUN – làm nhục danh từ DÂN CHỦ.
– Từ những con người “ăn năn hối cải xin khoan trắng khoan đen” này- chúng ta có thể đoán rằng bọn Việt TâN, khi thu nhận thành viên, không hề trao đổi tư tưởng DÂN CHỦ TỰ DO, GIÁ TRỊ TỰ THÂN, mà chắc hẳn toàn là những HỨA HẸN LỢI LỘC VINH QUANG -với MỸ, LIÊN ÂU trợ lực v.v Cho nên hễ cứ bị bắt thì y như rằng dái teo hết cả lại..Chưa thấy một đứa nào dõng dạc KHẲNG ĐỊNH LÝ TƯỞNG và GIÁ TRỊ VIỆC LÀM của CHÍNH MÌNH trước xã hội công chúng..

Thật tội nghiệp cho cái giống “Rồng Teo”..Cứ nhìn thấy người dân các nước đang đấu tranh dận chủ- bom đạn súng ống chết sống gần gang tấc- mà họ kiên cường không chùn bước– rồi nhìn lại “đồng bào” của mình mà ngán ngẩm…
Ấy thế mà nói rắng đám người này KHÔNG HỀ HIỂU Ý NGHĨA GÍ TRỊ TỰ DO DÂN CHỦ là gì cả, thì họ lại KHÔNG BẰNG LÒNG..
“TỰ DO hay là CHẾT” nghĩa là gì nhỉ?
“Tôi thà đối diện với HIỂM NGUY mà TỰ DO còn hơn AN BÌNH mà NÔ LỆ” nghĩa là gì nhỉ..
Các bạn Việt Nam nào có tâm huyết – Xin chớ vội vã nghe lời gian trá của bọn Ngụy chống cộng và Việt Tân- Mà hãy từ tốn, tìm hiểu ý nghĩa GIÁ TRỊ TỰ THÂN, giá trị TỰ DO, DÂN CHỦ, DÂN QUYỀN v.v đến nơi đến chốn- để KHẲNG ĐỊNH VỚI CHÍNH MÌNH , và TỰ HỎI xem, những GIÁ TRỊ đó- có đáng ĐEM CHÍNH MẠNG SỐNG của mình để đánh đổi hay không?
– Khi KHẲNG ĐỊNH được với chính mình rồi, lúc đó BẠN hãy dõng dạc bước ra TRANH ĐẤU.. vì khi đó BẠN sẽ chỉ mạnh mẽ BƯỚC TỚI chứ không do dự LÙI BƯỚC hay ĐẦU HÀNG BỎ CUỘC nữa..
– Bằng chưa KHẲNG ĐỊNH được GIÁ TRỊ Ý NGHĨA của DÂN CHỦ, của SỰ DẤN THÂN, NẮM VỮNG KẾT QUẢ và HẬU QUẢ- xin đừng VỘI VÃ – vì không ai ĐÒI HỎI BẠN ĐẤU TRANH -hay LÊN ÁN nếu BẠN KHÔNG DẤN THÂN, tất cả là TỰ NGUYỆN từ nơi NHẬN THỨC của CHÍNH BẠN..
Nhưng nếu khi vì hám danh, hám lợi, hay vì hấp tấp chưa SUY NGHIỆM HIỂU BIẾT THẤU ĐÁO về CÔNG CUỘC CHUNG mà BẠN tham gia, để rồi YẾU HÈN SỢ HÃI – đầu hàng , cung khai, phản bội chính mình và mọi người- Bạn KHÔNG CHỈ tự mang NHỤC vào bản thân, mà còn làm Ô UẾ cuộc đấu tranh TỰ DO DÂN CHỦ đích thật chung của tất cả những người khác.. Lúc này TẤT CẢ MỌI NGƯỜI CÓ QUYỀN LÊN ÁN BẠN..Vì BẠN đã không chỉ xúc phạm NHÂN PHẨM TỰ DO của CHÍNH BẠN mà còn xúc phạm NHÂN PHẨM TỰ DO của TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI KHÁC nữa..

“Một cuộc đời không quan trọng trừ sự việc nó tác động lên cuộc đời những người khác” (A life is not important except in the impact it has on others lives.) Danh thủ Da Đen môn bóng chày (Baseball) ông Jackie Robinson (1919-1972), người dấn thân trong cao trào DÂN QUYỀN MỸ.
Nguyên Khả PTC.