Trang NHÂN CHỦ xin giới thiệu đến quí vị một số các tài liệu sách vở đã được ĐỌC và  GHI ÂM  xuống bàng Anh Ngữ để giúp những ai hoặc LƯỜI ĐỌC, hoặc không có thời gian đọc. CÔNG VIỆC VẬN ĐỘNG TƯ TƯỞNG cao quí này được nhóm EJUNTO thực hiện. Nỗ lực của họ được thực hiện  HOÀN TOÀN VÔ LỢI NHUẬN  với công sức và thời gain TỰ NGUYÊN.. Mục đích chỉ là KHAI TRIỂN DÂN TRÍ với kỳ vọng rằng TƯ TƯỞNG và KIẾN THỨC càng được nhiều người BIẾT ĐẾN và HIỂU THẤU  thì nền TỰ DO NHÂN BẢN càng LAN RỘNG và NHẠN THỨC CHỦ QUYỀN CON NGƯỜI  GIÁ TRỊ TỰ THÂN, hay nền NHÂN CHỦ càng sớm đạt  được. Hay ít nhất cũng đủ để ĐỐI KHÁNG với KHUYNH HƯỚNG QUYỀN BÍNH của  thế lực NHÀ NƯỚC CHÍNH TRỊ, kẻ thường xuyên VI PHẠM và XÚC PHẠM NHÂN QUYỀN.
Quí độc giả có thể dùng IDM để tải xuống hàng loạt (không phải mất thời gian  nhấn tải từng hồ sơ một)
http://www.ejunto.org/listen/
  The Republic  By: Plato; The Prince  By: Nicollo Machiavelli; The Social Contract By: Jean-Jacques Rousseau; The Second Treatise on Government  By: John Locke; The Essays of Ralph Waldo Emerson By: Ralph Waldo Emerson; On Riches By: Francis Bacon; Civil Disobedience By: Henry David Thoreau; The Apology By: Plato; Aesops Fables By: Aesop; On Being By: Jonathan Edwards; The Treatise on Friendship By: Marcus Tullius Cicero; The Communist Manifesto  By: Karl Marx and Friedrich Engels ;A Discourse on the Passion of Love  By: Blaise Pascal ;  The Magna Carta The Magna Carta By: English Barons

HY VỌNG trong tương lai gần, Chúng Tôi sẽ chuyển qua tiếng Việt được hết những tư tưởng này.