Trong toàn bộ lịch sử của toàn thể Nhân Loại, Con Người ta đã bị  chính bọn Nhà Nước chính phủ của họ nô lệ, chà đạp và tàn sát hàng loạt nhiều  hơn bất kỳ  một vụ thiện tai, động đất, ngập lụt, bão tố, hoặc ngay cả dịch bệnh nào, kể cả cỡ như dịch Cúm ở Âu Châu vào thế kỷ 14.
   
    Con số tổng cộng người dân bị chính bọn nhà nước, các thế lực cuồng tín tôn giáo, giáo hội giết hại (democide)  không kể số nạn nhân Người bị giết trong các cuộc chiến tranh giữa các ” nhà nước quốc gia” do mâu thuẫn giữa các cá nhân trong guồng máy Nhà nưóc chính phủ, chứ không phải giữa các xã hội quần chúng, lên đến hàng tỉ người.
   
    Không kể trong những thế kỷ trước, những tên Vua Chuá bạo ngược cỡ IVAN của Nga, Tần Thủy Hoàng của Tầu- các chế độ vua chúa phong kiến đã hành hạ giết hại thần dân của họ, mà đến nay không thể có con số thống kê chính xác. Nhưng xét từ đường lối hành xử với con người khi ý niệm nhân phẩm và giá trị nhân quyền chưa hiện hữu phổ quát, và nhất là thói quen tàn sát con người của hệ thống nhà nưóc chính phủ ngay cả ở thế kỷ 20, khi giá trị nhân phẩm đã được phổ quát công bố- thì chúng ta cũng có thể khẳng định không do dự về mức độ tàn sát của quyền lực nhà nưóc  trong quá khứ.
   
    Thiên Tai , Bệnh Dịch có tàn sát Con người, nhưng không hành hạ day dứt và tưóc đoạt tự do nhân phẩm của con người thường trực như bọn Nhà Nưóc Chính Phủ của chính họ. Nếu nói theo cách nhìn “tự nguyện nô lệ”, thì do chưa nhận thức giá trị tự thân đúng mức, con người đã tự chọn đao phủ và ác qủy cho chính họ: đó là các Nhà nưóc và Giáo Hội giáo quyền mà họ thuần phục đi theo.
   
    Riêng trong thế kỷ 19 và 20, người ta đã cố gắng làm mộ thống kê về số người bị thế lực Nhà Nưóc Quốc Gia giết hại. Đây là bản thống kê:
   
    1- Chỉ riêng Chủ nghĩa thực dân đi rao giảng “đức nhân ái” của Chúa và văn minh của Nhà Nước Tây Phương đã tàn sát khoảng 50 triệu người.
    2- Các chế độ chính trị Nhà Nưóc Chính Phủ đã tàn sát khoảng 260 triệu con người.
   
    Nếu tính riêng từng chế độ nhà nước chính phủ, chúng ta có những số liệu sau đây:
   
    3- Nhà nước Cộng Sản Trung Hoa từ năm 1949-1987 đã tàn sát gần 77 triệu con người. Chưa kể trưóc khi nắm “chính quyền” đã tàn sát khoảng gần 4 triệu người trong tiến trình tranh giành quyền lực.
    3.1- Và riêng Chính phủ Quốc Dân Đảng giết 10 triệu người.
    —
    4- Nhà Nưóc Nga Sô Viết từ năm 1917-1987 tàn sát 62 triệu người.
    5- Chính phủ Hitler Đức từ năm 1933- 1945 giết 21 triệu người
    6-Chính phủ “Thiên Hoàng Nhật” từ năm 1936-1945 giết hại 6 triệu người
    7- Chính phủ Polpot của Miên dưới sự tài trợ  và bảo trợ của Tầu và Mỹ đã giết 2 triệu người dân từ năm 1975-1979. Chưa  kể bọn Shihanouk và Lonnol, trưóc khi Polpot nắm quyền.
    8- Nhà nước chính phủ Việt Nam (hai miền Nam Bắc) từ năm 1945- đến năm 1975- và nhà nưóc Việt Cộng CHXHCNVN từ năm 1975 đến  1987 giết khoảng 1 triệu 600 ngàn người dân. Nếu tính riêng cuộc tàn sát Cải Cách Ruộng Đất, Nhân Văn Giai Phẩm, và Mậu Thân,- ta có thể khẳng định nhà nước Phỉ VC giết trên 50%- Còn lại là do nhà nưóc Ngụy tàn sát gitế hại.
   
    Đây chỉ là những con số dể kiểm chứng và thống kê. Còn lại vô số các nạn nhân của từng chế độ, từng thời kỳ lịch sử, không còn có thể kiểm lại được nữa, chẳng hạn như Nhà Nưóc Chính Phủ Mỹ từ khi hình thành đã tàn sát bao nhiêu ngưòi Da Đỏ, Ngưòi Mễ Tây Cơ, và riêng trong cuộc Nội Chiến cũng như sau cuộc Nội Chiến đã có bao nhiêu ngưòi bị giết hại, khó mà chính xác cho được.
   
    Nhưng dù không có đủ số liệu thống kê chính xác, tất cả chúng ta, bằng kinh nghiệm bản thân, cũng có khẳng định mà không sai lạc là Nhà Nưóc Chính Phủ đang tiếp tục giết người công khai cũng như trong bí mật từng ngày, từng giờ nhân danh “tổ quốc” qua quyền lực chủ quyền quốc gia.
    Và chúng ta cũng có thể nói rằng hành động tàn sát ngưòi dân của bọn Nhà Nưóc Chính phủ sẽ không chấm dứt, cho đến khi chúng ta, con người quần chúng, tước được quyền chính trị của định chế nhà nước quốc gia trong bưóc căn bản nhất là theít lập được nền dân chủ trực tiếp- Sau đó đến giai đoạn sẽ không cần Nhà Nưóc nũa ngoài các định chế điều hành công việc xã hội như những công ty hành chính nghiệp vụ tư nhân.
    nkptc
      

Nguồn tham khảo:  http://hawaii.edu/powerkills/20TH.HTM

     

 • Books on Democide        
              

  • Lethal Politics: Soviet Genocides and Mass Murders 1917-1987, Rutgers, New Jersey: Transaction Publishers, 1990: Preface, References, and all tables of estimates, calculations and sources for each historical period.
  •            

  • China’s Bloody Century: Genocide and Mass Murder Since 1900. Rutgers, New Jersey: Transaction Publishers, 1991: Preface, Chapter 1, Methods Appendix, References, and all tables of estimates, calculations and sources for each historical period.
  •            

  • Democide: Nazi Genocide and Mass Murder. Rutgers, New Jersey: Transaction Publishers, 1992: Preface, Chapter 1, References, and the summary overall table of estimates, calculations and sources.
  •            

  • Death by Government: Genocide and Mass Murder in the Twentieth Century, New Jersey: Transaction Publishers, 1994: Preface; Chapters 1, 2, and 3; References; and the summary table for each megamurderer.
  •            

  • Statistics of Democide. Center on National Security and Law, University of Virginia, 1997: entire. Republished by Lit Verlag, MŸster, Germany in 1998 and distributed in North America by Transaction Publishers.
  •        

     

     

 • Chapter: 1900-1987: 169,198,000 murdered [1]        
              

  • Article: pilot study: war isn’t this century’s biggest killer
  •            

  • References: overall sources of estimates/quotes/information [5]
  •            

  • Table: summary by regime [5]
  •            

  • Figure: democide year-by-year and war and rebellion-dead [5]
  •        

     

     

 • What governments murdered how many?        
              

  • Table: summary of megamurderers–regimes that murdered 1,000,000 people or more [1]
  •            

  • Chapter: the centi-kilo murderers–regimes that murdered 100,000 to 999,999 people or more [5]                
                       

   • Tables: estimates, calculations, and sources, by states and by quasi-states [5]
   •                

              

  •            

  • Chapter: the lesser murderers–regimes that murdered less than 100,000 people [5]                

              

  •        

                 

     

     

 • Chapter: democide in totalitarian states: mortacracies and megamurderers–an annotated bibliography
         
         
 •    

 • Chapter: the Holocaust in comparative perspective