Người dân Nga, sao bao năm thờ phụng tồ quốc sô viết vĩ đại và thò cúng các đấng cá nhân lãnh tụ anh hùng vĩ đại như Lenin, Stalin v.v đang trưởng thành nhận thức.
Đặc biệt là trong giới “có học” , hiểu theo nghĩa “chịu khó ĐỌC NHIỀU” và cố gắng TÌM HIỂU XA HƠN, những người Nga này đã không còn vô tâm vô cảm với thời cuộc để an phận, họ đã dám bước ra đường phố cùng mọi người chugn quanh, hô hào đối kháng, chỉ vì không còn chịu đựng được các trò hề chính trị bẩn thỉu của giới quan chức nhà nước. Nghĩa là họ đã biết NHỤC cho chính giá trị tự tân của họ và xã hội của họ.
Họ đã đi xa vượt khỏi mực thước “văn hóa truyền thống” được chế độ chính trị và tập quán xã hội nhào nặn từ bao năm qua, là LỊCH SỰ TÔN TRỌNG LÃNH ĐẠO.. Họ đối kháng triệt để về mặt tư tưởng nhận thức, và giới hạn tối đa nhu cầu bạo lực, bạo hành.. Họ làm phim đóng kịch, giả  thiết về “ngài” PUTIN bị bắt giam và  bị xét xử trước tòa; họ gọi tên Putin là “thằng ăn cắp”.  Họ nối đuôi nhau dứoi mưa gió bão tuyết, trước bạo lực của cảnh sát quân đội của chế độ. Họ đối kháng độc tài cùng mọi người không phân biệt tên gọi chính trị, họ đứng với nhau, đảng viên cộng sản với cờ cộng sản, cộng hòa, phi chính phủ, tự do,  già trẻ, trai gái…v.v  Tất cả khác nhau, nhưng cùng chống HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ ĐỘC TÀI GIAN LẬN PHI DÂN CHỦ. tất cả đều muốn có tự do dân chủ đích thật.

Trong khi đó, đối diện trước cao trào phản kháng và tẩy chay của quần chúng. Một mặt Putin và nhóm ĐẠI GIA TÀI PHIỆT ủng hộ Putin, đã tung tiền trả ra cho những ai đến tham dự buổi hội họp ủng hộ nhà nước- Mặt khác Putin lại vừa chơi trò “ái quốc tổ cò, an ninh quốc gia”- đẻ ra một vụ ám sát rẻ tiền và trơ trẽn, vu cáo nhóm Hồi Giáo để chính đáng hóa vai trò bàn tay saát của chính phủ và chuẩn bị đàn áp cao trào đối kháng đang tăng cao khắp nước Nga, từ những vùng xa xôi cận đônng như Vladivostok đến các thành phố lớn như Mascơva, St Petesbourg v.v

Putin và phe đảng của hắn, cũng như tất cả bọn Nhà Nước Chính Phủ trên địa cầu này, bất kể là Nga, Tầu, Anh Úc, Pháp ,Mỹ v.v  khi không còn lý cớ chính đáng để năm quyền lực chính trị, bọn nhà nước chỉ còn dựa vào “chủ nghĩa ái quốc dân tộc” “quyền lực chủ quyền quốc gia” để  tồn tại qua thủ đoạn tận dụng cảm tính mù lòa của LŨ QUÂN ĐỘI CÔNG AN, đám thú vật, chỉ biết cắm đầu tuân lệnh đàn áp đánh đập bắn giết quần chúng theo lệnh. Từ Đông qua Tây, từ Mỹ, Anh Pháp Hy Lạp  đến Trung Cộng Việt Nam v.v, từ cổ chí kim, bọn Cảnh Sát Quân Đội chỉ phục vụ một thế lực đó là BỌN QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ VÀ ĐẠI BẢN.. và chỉ chống một “kẻ thù”, không phải “ngoại xâm”, mà chính là QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN!!!

Thở dài! Ôi quyền lực mù quáng, dù trước mặt đã bao gương tày liếp Sadam Husein, Mubarak, Gaddafi v.v Giờ đây Asad vẫn đang cố bám quyền lực tànsát ngừoi dân, Putin cũng không biết thời của hắn, chưa hiều nguyên lý quyền lực. QUYỀN LỰC và BẠO LỰC chỉ tuyệt đối khi NGỪOI DÂN CHƯA NHẬN THỨC, Khi NGỪOI DÂN ĐÃ NHẬN THỨC thì KHÔNG BẠO LỰC NÀO NGĂN CẢN ĐƯỢC.
Lịch sữ cách mạng của nhân loại đã minh chứng nhận định ngu xuẩn và sai lầm rằng “Nơi nào có áp bức, nơi đó có đấu tranh” mà thực tế cho đến nay đã chứng tỏ rõ như ngừoi viết (nkptc) này từng nhận định ” NƠI NÀO CÓ NHẬN THỨC, NƠI ĐÓ CÓ ĐẤU TRANH và có CÁCH MẠNG ĐÍCH THỰC”
Đó chính là lý do tại sao chính sách NGĂN CHẶN , BẺ MÉO THỐNG TIN  (disinfo, misinfo) là vũ khí chung được hỗ trợ bằng bạo lực -của TẤT CẢ MỌI THẾ LỰC NHÀ NƯỚC trong mục tiêu NGU DÂN..khiến ngừoi dân trở thành ÍCH KỶ AN PHẬN, quên đi QUYỀN LỰC CỦA CHÍNH HỌ… Và ngược lại NHỮNG TỔ CHỨC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN lại NỖ LỰC MỞ RỘNG THÔNG TIN, KIẾN THỨC để THÚC ĐẨY NHẬN THỨC QUẦN CHÚNG về GIÁ TRỊ TỰ THÂN và SỨC MẠNH QUẦN CHÚNG của chính họ khi đoàn kết. Nền DÂN TRÍ QUYẾT ĐỊNH hướng tiến xã hội và cấp độ sinh hoạt xã hội. Nền NHÂN TRÍ quyết định mức tiến của DÂN TRÍ.
Đó chính là NHẬN THỨC NHÂN CHỦ. Nghĩa là đặt CON NGƯỜI là cao nhất, là nền tảng của mọi mực thước giá trị, và Con Người  là chủ thể đứng làm chủ động tiến trình tiến hóa của chính nó và cho giá trị của chính mỗi cá nhân Con Người- Trong đó tất cả những định chế , mô thức v.v chỉ có giá trị như những phương tiện, được dùng  và vứt bỏ  trong tiến trình phục vụ giá trị Con Người  mà thôi
(NKPTC)

Người Nga và NHẬN THỨC về DÂN CHỦ -Cách nhìn về Nhà Nước sau Cơn  Đại Họa  Sô Viết