nationalismgeorgeorwellKhi Tôi viết nhận định về tính man rợ bất nhân phi lý của “tinh thần quốc gia dân tộc” trong bài viết “Tổ Quốc, Tín Ngưỡng, Văn Hóa, và những Tội Ác MAN RỢ BẠO NGƯỢC.

“Ngoài yếu tố này, dù Justin không nhắc đến nhiều, theo Tôi, yếu tố độc tôn tự mãn (exceptionalism) của Mỹ sau vụ 911. Khiến gần như cả xã hội chính qui Mỹ mặc nhiên “dể dãi và tha thứ” trong tinh thần “quốc gia dân tộc”, mà hầu hết nhân loại này nếu chưa trưởng thành vượt qua để có nhân bản, luôn luôn vướng phải. Như ngừoi Tầu, dù chống chế độ Cộng Sản, vẫn tự hào về thành quả chiếm đóng giết ngừoi của “dân tộc” họ ở Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông, hay tại Việt Nam…. Và người Việt Nam, một mặt nhồi nhét lẫn nhau về những bài học “nước mắt xương máu” lịch sử “tàn bạo” của Trung Quốc, của thực dân Tây phương đối với dân tộc “hiếu hòa văn hóa nhân bản” Việt Nam ta- mặt khác lại cũng tiếp tục nhồi nhét niềm tự hào trong giáo dục, văn học về cuộc cái gọi là “cuộc Nam Tiến Mở Mang Bờ Cõi” của “tổ tiên” với những hành động và chính sách diệt chủng- và ngay hôm nay, khi nhân loại đã vượt lên chủ nghĩa dân tộc, lên án tất cả các cuộc diệt chủng, thì người Việt Nam, họ vẫn thì thầm với nhau (không dám to mồm công khai, vì biết sẽ bị dư luận nhân bản thế giới lên án) về “tài ba” của các chiến sĩ ta (Ngụy và Phỉ) lấn chiếm và khống trị bọn “mọi” Miên Lào, đàn áp đồng hóa người Khmer Krom.
Não trạng “quyền lợi quốc gia” – “tự hào dân tộc” v.v Nó đưa đến kỳ thị chủng tộc và chính đáng hóa cho hành động man rợ, từ đó nó mặc nhiên tập thể hóa luôn hành động này, nghĩa là cả một xã hội khuyến khích, đồng lõa với tội ác bằng sự bao che, ngụy biện và khỏa lấp cho nhau nhân danh bảo vệ “danh dự tổ quốc dân tộc”. Ở một mức cùng cực của man rợ, những đồi bại hoang thú này còn được tha thứ ban phép lành bởi ý niệm tôn giáo tự tôn nữa. Cấp độ tội ác càng bạo ngược hơn khi có niềm tin tôn giáo làm nền. Kẻ sát nhân sẽ tự thánh hóa mình và tàn sát những đối phương đã bị niềm tin và thông tin tuyên truyền ác hóa xuống hàng ngạ quỉ, như người Thiên Chúa giáo nhìn ngừoi Hồi Giáo như những tên ác quỉ (Satan) và ngược lại những ngưởi Hồi giáo nhìn ngừoi Thiên chúa giáo cũng cùng hình ảnh mức độ như vậy.”

Và đã có những “hậm hực than phiền” về nhận định của Tôi từ những người Viêt Nam. Lạ lùng nhất là từ những công dân Mỹ, Anh, Úc, Pháp, Áo, Thụy Điển, Hà Lan v.v gốc Việt!!!
Dĩ nhiên, khi tuyên bố, lên án, hay ngay cả chỉ là nhận định, chúng ta cũng cần những bằng cớ, dẫn chứng cụ thể. Trong trường hợp này, Tôi chẳng cần bằng chứng lịch sử gì xa xôi, vì NGAY CHÍNH THÁI ĐỘ PHẢN ĐỐI HẬM HỰC của những người Việt Nam, nhất là những công dân Tây phương gốc Việt ở thế kỷ thứ 21 này, đã minh chứng điển hình và hùng hồn minh xác nhận định của Tôi và của tất cả những học giả sử học và nhân chủng học đã dầy công nghiên cúu tổng hợp và kết luận về tính bất nhân man rợ của chủ nghĩa quốc gia dân tộc và tính trơ trẽn ngụy tín của những con người theo đuổi tôn thờ sử dụng nó.
Khi loài người chưa bước vào kỷ nguyên ánh sáng và nhân bản với những ý niệm về giá trị tự do chủ quyền con người từ hậu bán thế kỷ thứ 20 đến nay, thì chủ nghĩa Quốc Gia Dân Tộc là một “lý tưởng” ưu thắng khắp mọi nơi, từ Đông qua Tây. Những tên cầm chính đẫm máu con người luôn là những “anh hùng dân tộc”; những tiến chiếm cướp đoạt luôn là những “công lao vĩ đại”, vì “lịch sử quốc gia” là những chữ nghĩa phù thủy hư cấu “thần tích giống nòi”, được nhân bội bởi những “chiến công” giết ngừoi, cưỡng bức thống hợp, cướp đất diệt chủng.
Những “thần tích giống nòi” được nhồi nhét khắc sâu vào trong não trạng của con người hàng tram năm, ngàn năm, từ trong bào thai đến giáo dục gia đình xã hội, khiến người ta ở những thời điểm trước không hề có ý niệm “nhân loại”. Bất cứ ai khác “giống nòi” đều “man di” (Babaric) “ngoại súc” (Alien). Nhiều khi rất trớ trêu như trường hợp nhóm Á Châu như Tầu, Việt, Hàn , Nhật khi mới tiếp súc với Tây phương vẫn cho họ là “bạch quỉ man di”, để rồi tự nhốt chính mình trong tháp ngà ngu dốt lạc hậu, và hệ quả sau này là không chỉ bị chiếm đóng nô lệ, mà sau khi hết bị chiếm đóng nô lệ, lại tự nguyện miệt mài học hỏi bắt chước Tây phương mà vẫn chưa theo kịp đến nơi đến chốn… Đơn giản bởi vì tất cả đã phải nhìn nhận một sự thật, Tây phương họ thật sự văn minh tiến bộ hơn Á Châu, không hoàn toàn, nhưng xa lắm về rất nhiều mặt.
Nhưng trước khi đi xa và sâu hơn, hãy giải quyết cái hậm hực ngu dốt bán khai của “ngừoi Việt tinh túy” hôm nay đã.

George-Carlin-quot“Tôi đã chẳng bao giờ hiểu được cái tự hào dân tộc tự hào quốc gia. Ví với tôi, hãnh diện tự hào nên dành cho điều gì đó bạn đạt đến hay thành công làm được từ chính bản thân bạn, chứ không phải cái gì đó xảy ra theo ngẫu hợp tình cờ của việc được sinh ra đời. Là một người Ái Nhĩ Lan đâu phải là một tài nghệ kỹ năng, mà đéo mẹ đó là một ngẫu hợp di truyền thôi . Bạn không thể ” Tôi hãnh diện vì lùn 1m50″. “Tôi hãnh diện vì có điều kiện di tính bệnh ung thư ruột”. Vậy tại sao đéo mẹ các bạn cứ nói hãnh diện là người Ái Nhĩ Lan, hay hãnh diện là người Ý, hay người Mỹ hay bất cứ cái thứ người nào nhỉ?

I could never understand ethnic or national pride. Because to me, pride should be reserved for something you achieve or attain on your own, not something that happens by accident of birth. Being Irish isn’t a skill, it’s a fucking genetic accident. You wouldn’t say “I’m proud to be 5’11”. I’m proud to have a predisposition for colon cancer.” So why the fuck would you be proud to be Irish, or proud to be Italian, or American or anything?” Goerge Carlin
=

Những ai, ở tuổi đời từ 60-70 trở lên hẳn còn nhớ sự trâng tráo của Tây phương, đặc biệt là khối Anh, Pháp, Mỹ, Hà Lan trong thời điểm thịnh hành của chủ nghĩa thực dân của họ ở các xứ Nam Mỹ, Châu Phi và Á Châu- nhất là trong sự kiện Đệ Nhị Thế Chiến với sức mạnh của Quốc Xã đã chiếm đóng hầu hết các xứ đế quốc thực dân này.

Họ dài mỏ cao giọng lên án chủ nghĩa Phát xít man rợ. Nào là hủy diệt nhân loại, chà đạp tự do, độc lập, và nhân phẩm con người v.v Nhưng ngay sau khi họ vừa thoát được ách thống trị của Phát Xít, họ nhẫn tâm trâng tráo tiếp tục đàn áp man rợ những xứ sở bị họ thực dân nhưng vẫn cùng đổ xương máu chung với họ chống Phát Xít, như Viêt Nam, An Gê Ri.
Tôi nhớ đã viết lại đâu đó trong bài viết cách đây đã lâu, một câu chuyện xảy ra cho chính Tôi khi ở đại học UNSW, Úc vào năm 1994. Lúc đó nhân tuần lễ kỷ niệm ngày D-Day, (4-6-1944) vị giáo sư chủ nhiệm chính của cả khóa học nói về ngày kỷ niệm “quân đội đồng minh ”chiến đấu hy sinh vì tự do của thế giới”. Tôi đã giơ tay phản đối, Tôi nói nhận định như vậy là chủ quan cưỡng lý. Tôi và nhiều người của nhiều xứ sở khác, chẳng có ơn nghĩa gì với những người lính Tây phương đó, chính đất nước Việt Nam và người Việt nam đã phải chiến đấu chống lực lượng “đồng minh”, trước và sau 1945, để có độc lập, chứ không phải chiến đấu chống Đức quốc xã để dành độc lập. Vị giáo sư, và cả lớp nghiên cúu sinh, đều vui vẻ đồng thuận rằng “hy sinh vì tự do cho thế giới” là không đúng sự thật. Ông ta còn cười xòa nói với cả lớp “We know, we are very Eurocentric” (Chúng tôi biết chúng tôi rất Âu châu tự thị). Phải công nhận họ rất trí thức: vui vẻ thoái mái thừa nhận cái sai của họ khi được vạch ra đúng đắn, rõ ràng và hợp lý.
Và ngày hôm nay, giữa tình hình biên giới đất biển căng thẳng giữa Viêt Nam và Trung Quốc, hầu như tất cả các nhóm gốc Việt và Việt Nam trong nước đều tận dụng “lịch sử chiếm đóng đô hộ” trải dài hơn ngàn năm của Trung Quốc đối với Việt Nam để lên án gây lòng căm thù qua “chủ nghĩa quốc gia dân tộc”.

Ấy nhưng khi đề cập đến sự kiện bá quyền bành trướng và diệt chủng của Viêt Nam trong lịch sử đối với Chân Lạp Chiêm Thành trong cái gọi là “cuộc Nam Tiến”, và thái độ chính sách hôm nay với Miên Lào và với ngay công dân Việt gốc Khmer Krom, Chàm .. thì họ viện dẫn rằng đó là “hoàn cảnh lịch sử” theo nhu cầu “tương tranh sinh tồn” không tránh được!!!

Giả thiết là lập luận này “đúng”. Vậy người Trung Quốc “Hán tộc”, họ cũng viện dẫn như vậy, thì lấy cái gì để lên án họ? Mà cho rằng “chính trị thế giới là mạnh được yếu thua”, và “thủ đoạn ai cao người ấy thắng” thì lại càng chết! Giả sử “Dư luận thế giới” cũng đồng thuận lập luận như mình, khi mình ra rả phân bua phải trái kêu cúu với họ, và họ chỉ thẳng vào mặt Viêt Nam để nói thẳng rằng “chính trị thế giới là mạnh được yếu thua”, và “thủ đoạn ai cao người ấy thắng”!!! (Mẹ tiên sư, đến Chúa, Phật cũng phải ngao ngán não trạng quốc gia dân tộc này)

Nhưng may mắn rằng kỷ nguyên man rợ trắng trợn ấy cũng đang đi qua, và nhân loại cũng đang tận sức vận đông để đẩy những lập luận man rợ phi nhân này lùi hẳn vào quá khứ và tan biến trong hố rác của lịch sử nhân loại. Ít nhất ở mặt thể hiện chính qui bang giao và giáo dục phổ thông, người ta KHÔNG CÒN CHẤP NHẬN LÝ LẼ này nữa.
Trên bình diện quốc tế, từ sau đệ nhị thế chiến, nhận thức nhân bản đã đổi thay, với sự ra đời không chỉ của Tuyên Ngôn Nhân Quyền, mà ngay cả một Hội Nghị về Công Đạo và Công Pháp về tội Diệt Chủng cũng được thành lập để ngăn chặn và trừng phạt những quan niệm hành xử đẫm máu man rợ, mà trước đó từng được vinh danh là “anh hùng dân tộc” trong thời kỷ não trạng “quốc gia dân tộc”.

Hội Nghị Qui Ước Ngăn Ngừa và Trừng Phạt Tội Diệt Chủng (The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide) được đồng thuận tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ngày 9 tháng 12 năm 1948 qua Nghị Quyết LHQ 260. Qui Ước có hiệu lực từ ngày 12 tháng Giêng năm 1951. Qui định pháp chế cho tội phạm này, và các thành viên quốc gia được nhắc nhở phải ngăn chặn cũng như trừng phạt những hành động diệt chủng trong chiến tranh cũng như thời bình.

Genocide – United Nations Treaty Collection

Những hành động được qui là diệt chủng là những hành động có ý đồ tiêu diệt một phần hay hoàn toàn một quốc gia, một nhóm chủng tộc, thiểu số, hay tôn giáo; bao gồm các hành vi như giết hại các thành viên của họ- cố tình tạo điều kiện sinh sống khó khăn trong tính toán để tiêu diệt từng phần hay toàn bộ một nhóm người; hay áp đặt những biện pháp chủ ý ngăn chặn sinh sản trong nhóm người đó; hoặc cưỡng ép bắt những trẻ em của họ gia nhập vào những nhóm người khác

(any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:
(a) Killing members of the group;
(b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group;
(c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;
(d) Imposing measures intended to prevent births within the group;
(e) Forcibly transferring children of the group to another group.

Từ đó cho đến nay, hàng loạt các công trình nghiên cúu được tiến hành để đúc kết tất cả các tội phạm thực dân diệt chủng để hình thành một kho tài liệu làm bài học cho những thế hệ sau của nhân loại này.

=
Có rất nhiều công trình nghiên cúu. Bạn đọc chỉ cần vào Google, gõ hàng chữ “Genocides in Histroy” sẽ ra hàng lố. Ở đây Tôi chỉ xin nêu ra một đại lược:

Quan điểm chung của các nghiên cúu này là chia những cuộc diệt chủng ra làm hai thời kỳ: Trước và sau năm 1490s. Để xác định nguyên nhân và động cơ của các cuộc tàn sát diệt chủng trong tiến trình lịch sử của loài người, hầu có được giải pháp tháo gỡ tính man rợ này. Và trước tiên là đặt hành động “vì dân tộc tổ quốc này” vào vòng TỘI ÁC CHỐNG NHÂN LOẠI. Như việc đang gây tranh luận thế giới là sự kiện cận sử người Thổ Nhĩ Kỳ tàn sát ngừoi Armenians, và người Do Thái đang tàn sát người Palestinians.
Trước 1490, các công trình nghiên cúu đúc kết tài liệu dữ kiện từ các diễn tiến lịch sử tương quan giữa các xứ sở “dân tộc”.

Giai đoạn sau 1490 tương đối đầy đủ sử liệu hơn được nghiên cúu ghi lại khá rõ”
Từ năm 1490 đến 1914:

Vùng Mỹ Châu (Americas) thủ phạm Mỹ (United States of America), Argentinne. Úc (Australia), France, Philippines -German South-West Africa- Ireland – Cuộc chiến Tam Quốc Anh giáo giết Công Giáo (War of the Three Kingdoms)- Nạn Đói Ái Nhĩ Lan- (Great Irish Famine) Tội Ác Đế Quốc Nga (Russian Empire)- Tội Ác Nhà Thanh (Qing empire)
Từ năm 1915 đến 1950
-Tội ác đế quốc Hồi Giáo Thổ (Ottoman Empire/Turkey)- Vụ Armenian- Assyrian- Hy Lạp Greek- Người thiểu số Dersim Kurds.
-Tội ác đế quốc -Soviet Union- Giết người Cossack (Decossackisation)-Vụ Holodomor- Vụ Thanh Trừng đẫm máu Stalin (Great Purge)- Vụ luu đầy sau Thế Chiến (Post-World War II deportations of North Caucasian peoples)- Vụ luu đầy người Ban Tích (The Mass Deportations in the Baltic States of Lithuanians, Latvians and Estonians)
-Tội ác chủ nghĩa quốc gia dân tộc Đức -Phát Xít Đức Nazi Germany and occupied Europe) Vụ Croatia- Tàn Sát Balan (Massacres of Poles in Volhynia and Eastern Galicia)

Vụ Dominican Republic-
Vụ tàn sát chia cắt lãnh thổ Ấn Độ (Partition of India in 1947)
Vụ Trung Cộng tàn sát giết dân cướp nước Tây tạng (Republic of China and Tibet)
Từ năm 1951 đến 2000
Vụ đánh đuổi ngừoi Đức sau thế chiến thứ 2 (Expulsion of Germans after World War II)
Chương trình diệt chủng ngừoi dân bản xứ ở Úc từ năm 1900 đến 1969 (Australia 1900-1969)
Vụ -Zanzibar- Vụ phe cực hũu do Mỹ hậu thuẫn ở Guatemala 1968-1996- Vụ Pakistan (Bangladesh War of 1971) – Tàn sát diệt chủng ở Phi Châu- Burundi 1972- 1993 – Rwanda 1994 – Bắc Hàn (North Korea)- Equatorial Guinea- Vụ diệt chủng ở Cambodia – Đông Timo và Nam Dương- (East Timor under Indonesian occupation)- Vụ ngừoi Anh tàn diệt cướp đất người Argentina (Dirty War in Argentina)- Vụ Do Thái và Li Băng (Sabra-Shatila, Lebanon) Vụ Sô Viết A Phú Hãn ( Soviet intervention in Afghanistan) – Vụ Mỹ chiếm đóng Viêt Nam (US invasion of Vietnam) Vụ Ethiopia- Iraqi Kurds – India-Tibet- Brazil-Democratic Republic of Congo-Somalia-Azerbaijan- Sri Lanka v.v

Dĩ nhiên là chưa thể đầy đủ, và chưa hết. Vì khi chủ nghĩa quốc gia nhà nước chưa chấm dứt, thì hành động chính sách diệt chủng nhân danh Nhà Nước Quốc Gia Dân Tộc vẫn còn như chúng ta đang thấy, và thấy rất rõ ở NÃO TRẠNG ngừoi Viêt Nam, những người ĐANG HẬM HỰC với bài nhận định của Tôi, và trong não trạng người Trung Quốc Hán tộc hôm nay.

===
Trở lại vấn đề của “Nam Tiến” của “dân tộc hùng tráng chúng ta”, để cho rõ ràng có “chứng sử”, Tôi xin giới thiệu tác phẩm của giáo sư đại học Yale, Mỹ- ông Ben Kiernan (2009). ). Giáo sư Ben Kiernan, người đã lấy trận chiến tiêu hủy thành Carthage của Hy lạp trong cuộc chiến Third Punic War vói quân La Mã (149–146 BC) “Là Cuộc Diêt Chủng Đầu Tiên.” Tác phẩm nghiên cúu sử về Diệt Chủng qua chủ nghĩa quốc gia dân tộc- “Máu và Đất” Lịch Sử Diệt Chủng và Triệt Sát của Thế Giới từ Sparta (nhà nước thành phố Sparta cổ Hy Lạp ở thế kỷ 7 trước công nguyên -650 BC) đến Darfur (Blood and Soil: A World History of Genocide and Extermination from Sparta to Darfur. Yale University Press.

=
Trong tác phẩm này, điển hình như cuộc “Nam Tiến diệt chủng” ngừoi Chân Lạp Chiêm Thành của người nước Việt Nam, được ghi nhận khá đầy đủ từ trang 102- đến trang 112 (xin đọc bản Anh ngữ cuối bài)

Ben Kiernan. Blood and Soil: A World History of Genocide and Extermination from Sparta to Darfur. New Haven, Conn.: Yale University Press. 2007. Pp. x, 724

=
Như những người “yêu nước yêu nòi” của xứ Viêt Nam được giáo dục và vẫn đang truyền tụng lại cho nhau nghe rằng “cuộc Nam Tiến mở mang bờ cõi , công lao vĩ đại của cha ông chúng ta khởi đầu từ thời Lý, với Lý Thánh Tông (Bình Chiêm 1069) đến triều Nguyễn sau này. Nhưng tác giả Ben Kiernan nghiên cúu có “nhẹ nhàng” và khoa học hơn, nên đặt trọng tâm vào thời điểm khi có chính sách diệt chủng rõ ràng của Việt Nam đối với Chiêm Thành (champa) từ năm 1390 đến 1509- (The Vietnamese Destruction of Champa 1390-1509)- Nghĩa là tiến trình dân tộc có quốc giáo Phật giáo Đại Việt “từ bi, hỉ xả” diệt chủng dân tộc Hồi giáo Chiêm Thành “về cực lạc”- được kéo dài từ cuối thời nhà Trần, Hồ, đến Lê Mạt- Lê Uy Mục-. Nhưng cao điểm là vào thời Lê Thánh Tông, mở đường cho các Chúa Nguyễn sau này dễ dàng vào chỗ “không người” (Terra Nullius) gọi là miền Nam. Tác giả tham khảo, ghi nhận lại những chi tiết đối thoại và “nét đạo đức giả” của vị “thánh đế anh hùng dân tộc” của giống nòi Rồng Teo Thánh Tông (1471) như sau

Quân Việt bắt sống 50 hoàng tộc Chiêm Thành. Quân Việt bắt trói vua Chiêm Trà Toàn lôi đến quì trước mặt Lê Thánh Tông. Thánh Tông hạch Trà Toàn:
T.Tông: “Ngươi là vua Chiêm phải không?”
T.Toàn: “Phải”
T.Tông: Ngươi biết ta là ai không?
T.Toàn: Nhìn diện mạo ngài, tôi biết ngài là hoàng đế.
T.Tông: Ngươi có bao nhiêu con.
T.Toàn: Có trên mười đứa.
Thánh Tông tha mạng cho Trà Toàn và cho Toàn giữ lại (2) hai người vợ. Khi quân lính lôi Trà Toàn đi ra, Thánh Tông nói với theo ra lệnh phải đối xử với Trà Toàn đúng theo cương vị cụu Vương của một xứ. Nhưng thật ra Lê Thánh Tông đã ra lệnh trục xuất hoàng tộc Chiêm cùng 30 ngàn tù binh Chiêm về đất bắc Việt. Trà Toàn chết luu đầy bệnh tật trên chiếc tầu đi đày đến đất Việt nam. Đầu của Trà Toàn bị chặt bằm và treo ở mũi thuyền . Gia đình hoàng tộc Chiêm của Trà Toàn bị nhốt vào một khu bên cạnh cung điện Thăng Long (Hà Nội); họ sống ở đây 30 năm. Một số sau được ra làm gia nhân cho các nhà quan; còn những kẻ khác bị buộc phải đổi tên họ theo Việt nam. Nhưng dân chúng “Phật tử” Việt càng ngày càng chống những người đồng hóa vào Việt xã hội Viêt nam này -trang 110-sách đã dẫn-( sao mà giống bọn quốc xã, và đám thiểu số thiên chúa gíao đầu trọc kỳ thị thời nay ở Đức, Áo, Hà Lan, Úc thế nhỉ!- Cuộc mở mang bò cõi của phật giáo Đại Việt -Lê Thánh Tông năm 1471 đã tàn sát trên 60,000 người-đốt phá toàn bộ thủ đô nước này- nkptc)

Những kẻ theo chủ nghĩa quốc gia dân tộc Đại Việt chắc không tránh được mỉm cười “tự hào dân tộc công đức tổ tiên”. Và dĩ nhiên những con dân Chàm-Khmer Krom hôm nay đang còn sống rải rác trên khắp thế giới, vẫn bi phẫn rướm lệ khi học lại bài lịch sử dân tộc thương đau.-
Mà thật ra cái gọi là “nụ cười tự hào bờ cõi dân tộc ” của đám “rồng teo” có thấm gì với “nụ cười tự hào bờ cõi dân tộc ” của Hán tộc Trung Quốc! Nó “mở mang bờ cõi nhiều hơn, tàn sát đồng hóa nhiều hơn, và hôm nay, cũng như Việt Nam, chưa thèm ngưng lại- Không những vậy mà “bi phẫn rướm lệ” bị ngoại bang đô hộ cướp bóc của dân “Rồng teo” cũng chẳng kém dân Chàm là bao: Vẫn đang đe dọa tiếp diễn!
Qua những nỗ lực truy tìm và lên án những cuộc thảm sát diệt chủng từ tư tưởng kỳ thị chủng tộc này, và từ đó, những tên “cụu anh hùng dân tộc” đẫm máu của các xứ sở tiến bộ ở Âu Tây như Mỹ, Anh, Pháp,Úc v.v đã lên bàn mổ của sử gia và các nhà nhân văn học. Những cuộc “Nam Tiến” chiếm đất mở mang bờ cõi, lập quốc, với lý cớ cổ điển sai lầm ngụy biện “đất hoang” (Terra Nullius) như, Anh, Mỹ, Canada, Úc, Tân Tây Lan, Pháp, v.v đều không chỉ bị đồng thuận bác bỏ, lên án liên tục trong văn bản tài liệu phim ảnh, sách vở giáo khoa v.v mà đã đưa đến những công nghị xin lỗi của quốc gia với những nhóm dân thiểu số bản xứ còn tồn tại, rồi còn những hiệp ước được ký kết để bồi thường họ chính đáng, điển hình là Nhà Nước Chính Phủ Úc Đại Lợi đã chính thức lập Công Nghị quốc gia xin lỗi người dân bản xứ. Những lập luận này hiện nay chỉ còn tồn tại ở trong não trạng của những nhóm thiểu số tôn giáo cực hũu kỳ thị, và vẫn bị thường xuyên lên án. Nhưng nó lại cực thịnh và được ca ngợi trong sinh hoạt của toàn bộ “dân tộc Viêt hiếu hòa cao quí”. Và mỉa mai thay, nó lại càng được xiển dương gào thét nhiều nhất bởi chính những công dân Tây phương gốc Việt, những kẻ đang là “Công dân văn minh” của những xã hội mà giá trị nhân bản đã thay đổi nâng cao, đang lên án những hành động diệt chủng từ quá khứ đến hiện tại.-

Chúng ta tự hào mãn nguyện vì tổ tiên chúng ta tàn bạo ăn cướp tru diệt người khác nhân danh tổ quốc sinh tồn, mạnh được yếu thua- thì người khác cũng tự hào và lý luận như vậy- Chúng ta đau khổ uất hận căm thù vì bị người khác đàn áp cướp đất giết hại như giữa Việt và người Hoa – thì người khác cũng đau khổ uất hận căm thù chúng ta, như giũa sắc dân Việt đàn áp giết hại diệt chủng dân Chàm- và Khmer Krom hiện nay. Chúng ta thêu dệt hư cấu bốc phét hung hăng tự hào “tổ cò dân tộc Viêt thường”, thì người khác cũng gian manh ngang ngược “dân tộc tổ cò Đại Hán”. Còn ngụy biện bài bây cãi cối để lý luận rằng, lịch sử là tương tranh “mạnh được yếu thua” của luật sinh tồn.. Thì chúng ta nên câm miệng lại, đừng mở mồm cao giọng đạo lý nhân quyền tố cáo ai hết, đừng nhân danh cái gì hết, đừng phân bua phải trái với ai hết- hãy cứ “khôn ngoan” mà lo vũ khí bạo lực để mà vĩ đại tự tồn. Còn nếu để yếu hèn thì bị tiêu diệt trong thế tương tranh luật rừng, ráng mà chịu. Huề cả làng!

Nhưng nếu khi đã nhận thức rằng bảng Giá Trị Con Người Xã Hội Tương Quan đã thay đổi, đã vươn lên đến một nền Nhân Bản chung – mà chúng ta dùng nó, đặt nó làm nền tảng để từ nó được hưởng quyền lợi được tôn trọng và bảo vệ trong xã hội nhân loại- để lên án tố cáo người khác vi phạm –như những công dân Tây phương gốc Việt đang thực hiện ở những xã hội đã tiến bộ- và những công dân Viêt đang đấu tranh đòi hỏi tại CHXHCNVN- thì chính chúng ta, với nột tự trọng tối thiểu, cũng phải biết tôn trọng cái quyền lợi của những Con Người khác, và lên án những hành động sai trái bất kể là ai, dù ngay chính từ tổ tiên của chúng ta cho đến thế hệ hiện tại của chính mình, như những con người nhân bản thật sự như Ben Kiernan, Raphael Lemkin, người luật sư Balan gốc Do Thái đã vận động để có Qui Ước về Diệt Chủng này- những người như họ đang thực hiện và vận động ráo riết không ngừng nghĩ hôm nay.-

-Bằng không, thì chính những kẻ chi biết nhân danh giá trị cao đẹp nhân bản của nhân loại tiến bộ để hưởng lợi cho riêng mình, để tố cáo đối thủ mà mình không thích, nhưng sau lưng, bên trong lại ca ngợi xiển dương điều đốn mạt bất nhân của mình và của phe mình, thì chẳng qua chỉ là loài dòi bọ ký sinh đê tiện của nền Nhân Bản hôm nay mà thôi.
Khi đã thành loài ký sinh đê tiện của nền Nhân Bản hôm nay, thì không còn gì để nói, chỉ còn sự phỉ nhổ, nếu không tiếc một bãi nước bọt.

NKPTC 09/04/2012

Nguồn Dẫn & Phụ Bản

Sách: The Vietnamese Destruction of Champa 1390-1509 Blood and Soil: A World History of Genocide and Extermination from Sparta to Darfur. Yale University Press. Trang 102- 112

(Nhấn chuột vào Hình để đọc rõ từng trang)

 

==
Cờ quạt quốc gia là những miếng vải mầu mà bọn Nhà nước chính phủ trước là dùng để bó nhỏ đầu óc dân chúng lại và rồi sau đó dùng làm khăn liệm phủ xác chôn người chết— (“flags are bits of colored cloth that governments use first to shrink-wrap people’s minds & then as ceremonial shrouds to bury the dead.”Nữ Văn Sĩ Ấn Độ Arundhati Roy)

leonstolstoy“Lòng yêu nước, là một điểu còn sót lại sau những thời điểm man rợ, điều mà không những phải được thức tỉnh dạy dỗ mà phải xóa bỏ bằng mọi cách- bẳng rao giảng, thuyết phục, khinh bỉ và chế nhạo” ( Patriotism is a survival from barbarous times which must not only be evoked and educated but which must be eradicated by all means – by preaching, persuasion, contempt and ridicule.”) Leo Tolstoy

“Cái cảm tính Yêu nước- nó là một cảm tính phi đạo lý, bởi thay bì hiến thân mình làm con cái của Thượng Đế…. hoặc ngay cả làm một người tự do theo hướng lý lẽ riêng của mình, mỗi một người dưới sự tác động của lòng yêu nước hiến thân mình làm con cái tổ quốc và tên nô lệ cho chính phủ, và rồi vi phạm những hành động ngược với lý trí và lương tâm của mình. (The feeling of patriotism – It is an immoral feeling because, instead of confessing himself a son of God . . . or even a free man guided by his own reason, each man under the influence of patriotism confesses himself the son of his fatherland and the slave of his government, and commits actions contrary to his reason and conscience.” Leo Tolstoy, Patriotism and Government)

Những biển máu đã từng chảy vì mục đích của chủ nghĩa yêu nước. Người ta mong thấy sự tai hại và tính phi lý của lòng yêu nước là bằng chứng hiển nhiên với mọi người. Thế nhưng sự kiện kinh ngạc cho thấy rằng những con người có văn hóa và có học không chỉ không lưu tâm đến sự tai hại và ngu tối của lòng yêu nước, mà họ còn chống chối mọi phơi bày của nó bằng tính ngoan cố cùng cực và đắm đuối (chẳng có nền tảng thuận lý gì). và tiếp tục ca ngợi nó như sự lợi ích và cao cả. – (Seas of blood have been shed for the sake of patriotism. One would expect the harm and irrationality of patriotism to be self-evident to everyone. But the surprising fact is that cultured and learned people not only do not notice the harm and stupidity of patriotism, they resist every unveiling of it with the greatest obstinacy and passion (with no rational grounds), and continue to praise it as beneficent and elevating.” Leo Tolstoy

“Lòng yêu nước trong biểu hiện đơn giản nhất, rõ ràng nhất và xác tín nhất của nó là chẳng có gì khác ngoài một phương tiện cho bọn cầm quyền tóm đạt tham vọng và ước muốn chiếm đoạt của chúng- và đối với những người dân bị cai trị, lòng yêu nước là sự thoái bỏ nhân phẩm, lý trí, lương tâm, và một sự hăm hở nô lệ cho những kẻ cầm quyền lực. (Patriotism in its simplest, clearest and most indubitable signification is nothing else but a means of obtaining for the rulers their ambitions and covetous desires, and for the ruled the abdication of human dignity, reason, conscience, and a slavish enthrallment to those in power.” Leo Toystoy)

===

Lòng ái quốc lá nơi ẩn náu cuối cùng của một tên gian manh (patriotism is the last refuge of a scoundrel- Dr Samuel Johnson 1772)

“Lòng ái quốc là một tốn giáo, quả trứng mà từ đó nở ra chiến tranh”(Patriotism is a religion, the egg from which wars are hatched.” Guy de Maupassant)

“Lòng yêu nước là một dạng ngu đần đầy băng hoại và loạn tâm (Patriotism is a pernicious, psychopathic form of idiocy.” George Bernard Shaw)

“Lòng yêu nước là một điều mê tín, một loại mê tín gây tổn hại, tàn bạo và bất nhân hơn cả tôn giáo (Patriotism is a superstition, one far more injurious, brutal and inhumane than religion.” Gustave Herve)

*Một trong những điều hấp dẫn nhất của lòng yêu nước là nó thỏa mãn ước muốn tệ hại nhất của chúng ta. Với tư cách là một con dân cùa đất nước chúng ta, chúng ta có thể hiếp đáp và lừa đảo một cách vì nhau và đại diện nhau. Hiếp đáp lừa đảo, còn gì nữa nào, với một cảm giác rằng chúng ta thật là đức hạnh sâu đậm. (One of the great attractions of patriotism—it fulfills our worst wishes. In the person of our nation we are able, vicariously, to bully and cheat. Bully and cheat, what’s more, with a feeling that we are profoundly virtuous.” Aldous Huxley

“It is lamentable, that to be a good patriot one must become the enemy of the rest of mankind.” Voltaire

Chủ Nghĩa Quốc Gia Dân Tộc là một căn bệnh của trẻ con. Nó là căn bệnh sởi của loài người. (Nationalism is an infantile disease. It is the measles of mankind- bác học Albert Einstein)

“Điều điếm nhục cho nền văn minh này phải nên bị quẳng đi ngay lập tức. Hùng hổ ra lệnh, bạo lực phi nghĩa và tất cả những vớ vẩn tởm lợm được thực hiện với cái tên Lòng yêu nước”– This disgrace to civilization should be done away with at once. Heroism on command, senseless violence and all the loathsome nonsense that goes by the name of patriotism.” Albert Einstein

“Bạn sẽ chẳng bao giờ có một thế giới bình lặng cho đến khi bạn loại lòng yêu nước ra khỏi lòai người” (You’ll never have a quiet world until you knock the patriotism out of the human race.” George Bernard Shaw)

Lòng yêu nước nghĩa là xiển dương việc cướp phá vì quyền lợi của giới đặc quyền đặc lợi trong quốc gia của bạn. Thời điểm sẽ đến khi gọi ai đó là một tên yêu nước sẽ trở thành điều một xúc phạm cùng cực nhất” (Patriotism means advocating plunder in the interests of the privileged class of your particular country. The time will soon come when calling someone a patriot will be the deepest insult.” Ernest. B. Bax

Vấn nạn của lòng yêu nước: Một phân tích hoại tâm học và thần học- Từ một góc độ của thấn học ky tô giáo, lòng yêu nước biểu hiện việc tuyệt đối hóa sự tương đối và sự ngẫu tính tùy thời . Hình thái thần tượng hóa này thể hiện một sự bóp méo lý lẽ và lòng ước muốn, mà nó đóng góp thêm vào những hính thức băng hoại và gây băng hoại của tình yêu và sự cống hiến. (The Problem of Patriotism: A Psychoanalytic and Theological Analysis- From a Christian theological perspective, patriotism signifies absolutizing the relative and contingent. This form of idolatry manifests a distortion of reason and will, which contributes to corrupted and corrupting forms of love and devotion.

George Orwell Chủ Nghĩa Quốc Gia DânTộc là sự thèm khát quyền lực được tôi luyện bằng sự tự lừa dối (Nationalism is power hunger tempered by self-deception- George Orwell)
* Chủ Nghĩa Quốc Gia Dân Tộc là hình thức loạn luân của chúng ta, bệnh sùng bái thần tượng, là căn bệnh loạn tâm của chúng ta. “Lòng Ái Quốc” chính là giáo phái của nó.Erich Fromm(Nationalism is our form of incest, is our idolatry, is our insanity. Patriotism” is its cult. – Triết Gia Erich Fromm)
* Một Quốc Gia là một xã hội được đoàn kết bởi một ảo tưởng về tổ tiên giống nòi của nó và một nỗi sợ hãi chung đối với những nước láng giềng. (A nation is a society united by a delusion about its ancestry and a common fear of its neighbors. ~ Giáo Sư thần học W. R. Inge)
* Chủ Nghĩa Quốc Gia Dân Tộc được thai nghén trong tội lỗi, ra đời trong tính phi luân, tinh thần quốc gia luôn bẻ cong những định chế của con người để phục vụ sự xung đột và căng thẳng lo âu. (~ Born in iniquity and conceived in sin, the spirit of nationalism has never ceased to bend human institutions to the service of dissension and distress – Nhà Kinh tế Xã hội học Thorstein Veblen)
* Chủ Nghĩa Quốc Gia Dân Tộc như thứ rượu rẻ tiền, Trước tiên nó làm bạn say, rồi làm bạn mù lòa. rồi nó làm bạn chết.~ Nationalism … is like cheap alcohol. First it makes you drunk, then it makes you blind, then it kills you. ~ nhà ngoại giao Dan Fried)
Richard Aldington * Chủ Nghĩa Quốc Gia Dân Tộc nó như con gà trống ngớ ngẩn đứng vỗ cánh gáy trên đống cứt của mình~ Nationalism is a silly cock crowing on his own dunghill. ~Nhà thơ, cụu chiến binh Thế Chiến I -R. Aldington
* Tất cả (chủ nghĩa quốc gia) sự căm thù quốc gia là một cái gì đó rất đặc thù . Bạn sẽ luôn tìm thấy nó mạnh nhất và bạo ngược nhất ở những nơi có mức độ văn hóa thấp nhất ~ Altogether national hatred is something peculiar. You will always find it strongest and most violent where there is the lowest degree of culture. ~Văn hào Đức Johann Wolfgang von Goethe)
===
George-Carlin-quot“Tôi đã chẳng bao giờ hiểu được cái tự hào dân tộc tự hào quốc gia. Ví với tôi, hãnh diện tự hào nên dành cho điều gì đó bạn đạt đến hay thành công làm được từ chính bản thân bạn, chứ không phải cái gì đó xảy ra theo ngẫu hợp tình cờ của việc được sinh ra đời. Là một người Ái Nhĩ Lan đâu phải là một tài nghệ kỹ năng, mà đéo mẹ đó là một ngẫu hợp di truyền thôi . Bạn không thể ” Tôi hãnh diện vì lùn 1m50″. “Tôi hãnh diện vì có điều kiện di tính bệnh ung thư ruột”. Vậy tại sao đéo mẹ các bạn cứ nói hãnh diện là người Ái Nhĩ Lan, hay hãnh diện là người Ý, hay người Mỹ hay bất cứ cái thứ người nào nhỉ?
I could never understand ethnic or national pride. Because to me, pride should be reserved for something you achieve or attain on your own, not something that happens by accident of birth. Being Irish isn’t a skill, it’s a fucking genetic accident. You wouldn’t say “I’m proud to be 5’11”. I’m proud to have a predisposition for colon cancer.” So why the fuck would you be proud to be Irish, or proud to be Italian, or American or anything?” Goerge Carlin