Ban nhac NOFX đọc là “nô ép phách” nghĩa là “không có tác động gì”. Đây là một ban nhạc trẻ theo lối nhạc Punk Rock, một loại nhạc quần chúng chính trị, với những lời nhạc mạnh bạo thông tục quần chúng, phản ảnh quan điểm chính trị xã hội, đối kháng chính phủ và những quan điểm lạc hậu tôn giáo hũu khuynh kỳ thị. Thể loại này thịnh hành từ những năm sau chiến tranh Việt Nam, khi sự băng hoại của hệ thống dân chủ gián tiếp qua nững gian trá tội phạm chiến tranh càng ngày càng rõ rệt với sự trổi dậy của các giáo phái thiên chúa giáo cực đoan hũu khuynh ở Mỹ, Anh, Úc.
    Bản nhạc “Bạn Sai Lầm” do ban NOFX trình diễn vào cùng thời điểm với bản “Dear Mr President” của PINK, là một trong những bản nhạc điển hình thể hiện tư tưởng và những vấn đề đối kháng chính trị bảo thủ khuynh hũu lạc hậu.

    NKPTC
   

Bạn Sai Lầm
    Bạn Sai Lầm về những đức hạnh của Ki Tô Giáo
    Và bạn sai lầm nếu bạn đồng ý với Sean Hannity (một nhà truyền thông tôn giáo bảo thủ hũu khuyh Mỹ)
   
    Nếu bạn nghĩ rằng niềm kiêu hãnh là vì quốc gia dân tộc, thì bạn sai lầm
    Bạn sai lầm khi bạn bỏ tù những người trao đổi hành nghề tình dục
    Và Bạn sai lầm về thuyết kinh tế thị trường tư bản nhỏ giọt (Thuyết hũu khuynh cho là tạo điều kiện cho tập đoàn đại bản làm giầu tự do sẽ có tác dụng nhỏ giọt quyền lợi xuống cho người nghèo, hay nhờ những tập đoàn đại bản nâng đời sống người nghèo lên)
   
    Nếu bạn nghĩ rằng nhạc trẻ dại chúng không ăn nhập gì với chính trị, Bạn sai lầm
    Bạn sai lầm khi thù ghét đồng tính luyến ái và ăn thịt bò thiến
    Nếu bạn giết con vật chỉ vì cái thú săn bắn.
     (tàn ác của người, thiến con bò cho mập, rồi ăn, chỉ cho sướng miệng không cần thiết)
    Bạn sai lầm khi mặc áo lông thú và không ghét mụ Ann Coulter
    Vì bà ta là lồn thúi –  (một bà cuồng tín Thiên chúa giáo kỳ thị tự phong đi hóa giải ăn năn tội cho mọi người, nổi tiếng ở Mỹ)
   
    Bạn sai lầm nếu bạn ăn mừng ngày Columbus đến lục địa Mỹ
    Và Bạn sai lầm nếu bạn nghĩ rằng sẽ có một ngày Phán Xét
    Nếu bạn là thành viên của hội Súng Ống Mỹ, Bạn sai lầm
   
    Bạn sai lầm nếu bạn ủng hộ Án Tử Hình
    Và Bạn sai lầm nếu bạn KHÔNG CHẤT VẤN CHÍNH PHỦ của bạn
    Nếu bạn nghĩ quyền làm chủ việc sinh sản của phụ nữ là không đúng, Bạn sai lầm
   
    Bạn sai lầm đi chống với giáo lệnh tự vệ hồi giáo Jihad,
    niềm tin mù quáng vào Chúa Trời của bạn.
    Tôn giáo của các bạn tất cả sai hết.
   
    Bạn sai lầm về việc dùng ma túy, khi đó không phải là lạm dụng nghiện ngập.
    Tôi hy vọng bạn không bao giờ làm giống thế
    Bạn dang mê mẩn say thuốc  trong khu phố da đen đồng tính
    Một nạn nhân của trò gài bẫy phản gián phi pháp FBI
    Bạn Sai lầm, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ bạn biết điều này.   

You’re Wrong
   
    You’re wrong about virtues of Christianity
    And you’re wrong if you agree with Sean Hannity
    If you think that pride is about nationality, you’re wrong
   
    You’re wrong when you imprison people turning tricks
    And you’re wrong about trickle down economics
    If you think that punk rock doesn’t mix with politics, you’re wrong
   
    You’re wrong for hating queers and eating steers
    If you kill for the thrill of the hunt
    You’re wrong ’bout wearing fur and not hating Ann Coulter
    Cause she’s a cunted cunt
   
    You’re wrong if you celebrate Columbus Day
    And You’re wrong if you think there will be a Judgement Day
    If you’re a charter member of the NRA, you’re wrong
   
    You’re wrong if you support capital punishment
    And you’re wrong if you don’t question your government
    If you think her reproductive rights are inconsequent, you’re wrong
   
    You’re wrong fighting Jihad, your blind faith in God
    Your religions are all flawed,
    You’re wrong about drug use, when it’s not abuse
    I hope you never reproduce
   
    You’re getting high on the downlow
    A victim of Cointelpro
    You’re wrong and will probably never know