WallStOccupyFuture by nkptc

Cao Trào chiếm Phố Wall sau 3 tháng vói những cuộc đàn áp bằng bạo lực của Cảnh sát  và chính quyền các Tỉnh và Bang Mỹ , vẫn sống còn và đang chuyển hướng. Những nhóm vận động chính trị đang tái phối trí lực lượng và nỗ lực thảo luận để đưa ra phương hướng mới cho năm 2012, đặc biệt là trước và sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 2012.
Theo dự đoán của Duy Việt, cường độ đàn áp không chỉ sẽ tăng cao mà nhà nưóc Mỹ và các thế lực Đại bản đang tiến hành đánh phủ đầu bằng những chính sách tài chính gây khó khăn cho các tổ chức về mặt điều hành tài chính và nguồn tài nguyên đấu tranh của họ. Mặt khác ,nhà nưóc Mỹ, Quốc Hội dưới áp lực của khối đại bản qua các tổ chức vận động hành lang (lobyists) đã đưa ra những “đạo luật” vi hiến và phi dân quyền để ĐÁNH PHỦ ĐẦU những sinh hoạt vận động chính trị, như đạo luật Ủy Quyền Quốc Phòng, cho phép quân đội nắm chủ động bắt giữ vô hạn định bất cứ ai “bị coi là tình nghi vi phạm chủ quyền và quyền lợu quốc gia -gây mất an ninh trật tự quốc gia”.

Như vậy, tình hình sẽ đưa đến HAI VIỄN CẢNH CÓ THỂ XẢY RA: một là CAO TRÀO sẽ bí mật bị đàn áp và bị bứng tận gốc rễ bằng những vụ  CÀI BẪY BẮT BỚ  (sting operation) các nhân vật vận động then chốt qua những tội danh hư cấu. Ngược lại, khả năng thứ hai, mà Duy Việt cho rằng có nhiều xác suất, là như tất cả các cuộc CÁCH MẠNG trong lịch sử, các tỔ CHỨC QUẦN CHÚNG sẽ bất tuân những “luật vi hiến” này để tiến hành ĐỐI KHÁNG (Civil Disobedience) và cuờng độ cũng như cao độ sẽ tăng mạnh sau cuộc bầu cử tổng thống 2012. Như vậy TIẾN TRÌNH KHỦNG HOẢNG TOÀN DIỆN sẽ tăng tốc đồng bộ vơi những biến động tại Âu Châu qua việc rạn nứt và suy sụp của Liên Âu đặc biệt qua hệ thống tài chính và kinh tế.
Về mặt nhận thức chính trị và cách mạng tư tưởng, Càng ngày NGƯỜI DÂN càng nhìn ra rõ ràng tính băng hoại của hệ thống DÂN CHỦ BIỂU KIẾN GIÁN TIẾP với những khiếm khuyết bất lực của nó không chỉ trong chức năng nguyên lý là Áp Lực Quần Chúng qua các Định Chế của Dân Chủ Gián Tiếp để NGĂN NGỪA cũng như CHẶN ĐỨNG các Tội phạm và Tội ác của Nhà Nước Chính Phủ, đặc biệt là  GÂY HẤN CHIẾN TRANH,  mà ngay cả chức năng phương tiện THỂ HIỆN QUYỀN DÂN CHỦ cũng không hữu hiệu. Nói ngắn gọn, là Dân Chủ Đại Biểu không xây dựng được Hòa Bình và bảo vệ được DÂN QUYỀN và nền Tự Do Công Lý như Wikileaks đã khai màn bí mật.
Vấn đề còn lại là MÔ THỨC DÂN CHỦ TRỰC TIẾP như thế nào để thay thế trong tương lai vẫn chưa được TRANH LUẬN RỘNG RÃI dù đã có những đề nghị về một nền DÂN CHỦ TRỰC TIẾP. Phần lớn của vấn đề là NỀN TRUYỀN THÔNG đã bị đại bản  khống chế và tung ra những tuyên truyền đê CỦNG CỐ VAI TRÒ NHÀ NƯỚC như cuiộc “dàn cảnh tranh luận” giữa nhà khoa học chính trị Mỹ FUKUJAMA và giáo sư chính trị Trung Quốc Zhang vừa qua. Cả hai đều biện luận cho MÔ THỨC và QUYỀN LỰC NHÀ NƯÓC.. CÁI BẪY gài ra cho bất cứ ai, bênh hoặc chống bên này hay bên kia, đều phải ‘THỪA NHẬN QUYỀN LỰC NHÀ NƯÓC” (The State- Statism) dựa trên căn bản “khế ưóc xã hội” được mặc nhiên hiểu ngầm, trong đó con người (công dân) phải tương nhượng những quyền căn bản cho Nhà Nước Chủ Quyền Quốc Gia để đổi lấy “an toàn, cơm no áo ấm”. Đó chính là TRỌNG TÂM của cuộc đối thoại này.
Đó là chưa kể một nhân vật “khoa bảng danh tiếng” khác là giáo sư George Friedman của Mỹ, cũng đang đi khắp nơi để rao giảng về CHỦ NGHĨA QUỐC GIA (NATIONALISM) trong viễn cảnh 100 năm đang đến.The Next 100 Years: A Forecast for the 21st Century
.
Cách đây cả mấy ngàn năm, Lão Tử đã thấy được tính băng hoại của  hệ thống Tôn Giáo và Nhà Nước. Và cũng vài thế kỷ trước, các triết gia chính trị như Etienne de la Boetie, Henry David Thoreau cũng đã khẳng định với nhiều bằng chứng lịch sử về bản chất cường bạo phi nhân của Nhà Nước nô lệ hóa con người, và đã đưa ra những đề nghị giới hạn Nhà Nưóc nhỏ lại chỉ còn là một cơ quan điều hợp hơn là cai trị (co-ordianation # ruling/governing)
Sớm hay muộn Nhân Loại cũng sẽ tiến đến mức độ đó. Những tiến bộ về tư tưởng và tiến trình đấu tranh của nhân loại đã xác chứng điều này, nhất là thành quả của Wikileaks đã đánh dấu một bước ngoặt trong nhận thức chính trị.
Lịch sử không dừng lại ở thời đại nào hết. Tuổi đời của hệ thống xã hội Con Người cũng chỉ mới phôi thai, còn rất non nớt so với hàng ngàn năm hình thành và cách mạng khai triển mô thức xã hội.  Và con đưòng của sinh vật hai chân nỗ lực vượt lên trên BẢN NĂNG THÚ VẬT để LÀM NGƯỜI  trong mục tiêu CÙNG SỐNG VỚI NHAU HÀI HÒA với cứu cánh TỰ DO và NHÂN PHẨM còn dài miên viễn và vô tận.
Tuy vậy, chúng ta có thể khẳng định rằng, dù bất cứ mô thức nào được thực nghiệm, thì mục tiêu cao nhất của Loài Người là Giá Trị Làm Người, đó gọi là Quyền Con Người.. Chính là nền TỰ DO trên NỀN TẢNG NHÂN BẢN.
Tiến trình vượt thoát này, hay còn gọi là tiến trình CÁCH MẠNG (Revolution- không phải tiến hóa Evolution) , mà chỉ có LOÀI NGƯỜI mới có, được đặt tên trong ý niệm chính trị là CHỦ QUYỀN QUẦN CHÚNG, mà trong đó CHỦ QUYỀN CÁ NHÂN (QUỀN MƯU CẦU HẠNH PHÚC RIÊNG TƯ) là nền tảng phải được thề hiện. Đó là động lực NGUYÊN THỦY để SINH VẬT HAI CHÂN (HOMOSAPIEN) nhận thức THÀNH CON NGƯỜI  của Hôm nay và Ngày Mai..
NKPTC