Seneca the Younger: 4 BCE- 65 AD Spain

Seneca the Younger“Người thường dân cho Tôn giáo là ĐÚNG , Người khôn ngoan cho là SAI, bọn Chính Trị cho là HỮU DỤNG” (Religion is regarded by the common people as true, by the wise as false, and by the rulers as useful-Seneca-Triết gia La Mã thế kỷ thứ nhất AD)

 

Mahatma Gandhi:

Mahatma Gandhi Thượng Đế không có tôn giáo (God has no religion)
Những kẻ nào nói rằng tôn giáo không dính gì đến chính trị thì chẳng hiểu tôn giáo là gì -(Those who say religion has nothing to do with politics do not know what religion is.)- Mahatma Gandhi 1869-1948.

Tenzin Gyatso,14th Dalai Lama:

14th Dalai Lama“Chúng ta có thể sống mà không cần tôn giáo và tĩnh tâm, nhưng chúng ta không thể tồn tại mà không có sự chăm sóc yêu thương của con người”– (We can live without religion and meditation, but we cannot survive without human affection- Dalai Lama thứ 14-(1935)

Steven Weinberg:

Steven Weinberg“Tôn giáo là một sự xúc phạm đến phẩm tính con người (nhân phẩm). Có hay không có tôn giáo, chúng ta cũng có người Tốt làm Tốt và người Ác làm Ác, nhưng với những người Tốt mà làm Ác, nó cần tôn giáo”–  (Religion is an insult to human dignity. With or without it, you’d have good people doing good things and evil people doing bad things, but for good people to do bad things, it takes religion.) Steven Weinberg 1933 Nhà Vật Lý  (Nobel)
*** (Ở đây, Tôi có thể thêm vào “Để những người TỐT làm Ác ở cấp độ tàn bạo rộng lớn, lạnh lùng, hữu hiệu với niềm hãnh diện tuyệt đối,  nó cần tôn giáo chủ nghĩa dân tộc quốc gia  NKPTC)

850f3-jiddu-krishnamurti-violenceJiddu Krishnamurti: “Chúng ta rất bao biện chống chế, cho nên hung hăng hiếu chiến, khi chúng ta bám vào một niềm tin nhất định, một giáo điều nào đó, hay khi chúng ta sùng bái cái quốc tịch đặc biệt  của chúng ta, với cái tấm giẻ rách được gọi là quốc kỳ”

We are very defensive, and therefore aggressive, when we hold on to a particular belief, a dogmas, or when we worship our particular nationality, with the rag that is called the flag.”

Jonathan Swift:

Jonathan Swift“Chúng ta có đủ các tôn giáo để khiến chúng ta căm thù, nhưng lại không đủ để làm cho chúng ta yêu thương lẫn nhau“-(We have just enough religion to make us hate, but not enough to make us love one another.” Jonathan Swift  nhà tư tưởng chính trị 1667-1745.

François-Marie Arouet  Voltaire:

Voltaire“Trong suốt một ngàn bẩy trăm năm (1700 năm), tôn giáo Ky tô đã chẳng làm gì khác hơn là gây đau khổ tai hại cho con người”-(For seventeen hundred years the Christian sect has done nothing but harm” Nhà tư tưởng nhân bản Voltaire (1694 – 1778) (tính đến thời điểm của Voltaire thì quá chính xác- và cho đến nay nhờ Con Người tiến bộ tư duy cũng đã chỉ  buộc các Tôn giáo gia giảm tính ác độc ngu dốt bịp bợm của nó- Gia giảm thôi chứ chưa hết tồi bại .NKPTC)

Mark Twain:

Mark Twain“Tôn giáo bao gồm một mớ những điều mà một người trung bình nghĩ  rằng anh ta TIN và ước rằng anh ta có thể CHẮC CHẮN khẳng định những điều đó”.-(Religion consists of a set of things which the average man thinks he believes and wishes he was certain” Văn Hào Mark Twain (1835-1910)

Georgia Harkness:(1891-1974)

Georgia Harknesss“Chiều hướng biến những PHÁN XÉT của con người thành những HUẤN THỊ linh thiêng của thượng đế đã làm cho TÔN GIÁO thành một trong những thế lực nguy hại nhất thế giới”– (The tendency to turn human judgments into divine commands makes religion one of the most dangerous forces in the world)- Nữ thần học thiên chúa giáo Georgia Elma Harkness

 

George Bernard Shaw:

George Bernard Shaw“Chẳng hề có ai tin rằng Kinh Thánh chủ trương nói những gì ở đó viết: Mà người ta luôn luôn tự thuyết phục rằng Kinh Thánh viết những điều mà chính họ chủ trương muốn nói” (No man ever believes that the Bible means what it says: He is always convinced that it says what he means)-George Bernard Shaw Nhà Văn (1856 –1950)

Marie-Henri Beyle (Stendhal)(1783 –1842)

Marie-Henri Beyle (Stendhal)“Tất cả các Tôn giáo đều được thành lập từ sự SỢ HÃI của nhiều người và sự khôn lanh của một nhóm nhỏ” All religions are founded on the fear of the many and the cleverness of the few.” Nhà Văn

 

Larry Flynt

Larry FlyntNgay từ lúc khởi đầu của nhân loại, Tôn giáo gây ra nhiều đau khổ hơn là bất cứ ý niệm nào khác. Chẳng có điều gì tốt của tôn giáo mà tôi có thể nới đến. Người ta dùng tôn giáo như cái gậy chống đỡ “-Religion has caused more harm than any other idea since the beginning of time. There’s nothing good I can say about it. People use it as a crutch.” Larry Flynt (1942)  Kỹ Nghệ gia Báo chí.

Richard Dawkins:

Richard Dawkins“Tôi chống tôn giáo vì nó dạy chúng ta thỏa mãn sự không hiểu biết về thế giới-“ (I am against religion because it teaches us to be satisfied with not understanding the world.” Richard Dawkins, nhà sinh học, vận động ra trát tòa bắt giữ giáo hoàng Benedict XVI tháng 4-2010 tại Anh quốc, với tội danh  “bao che cho hiếp dâm và bạo dâm trẻ em” http://richarddawkins.net/articles/5415

Dave Barry:

Dave Barry.jpg“Vấn nạn khi viết về tôn giáo là bạn mạo hiểm gây xúc phạm những người tôn giáo chân thành, và rồi những người này sẽ rượt đuổi bạn với cái búa rìu trên tay” -The problem with writing about religion is that you run the risk of offending sincerely religious people, and then they come after you with machetes.” Nhà Văn Dave Barry .1947

Sinclair Lewis:

Sinclair_Lewis_1930“Khi chủ nghĩa Đại Bản Trị (phát xít)  đến nước Mỹ, nó sẽ được bao phủ với quốc kỳ và đeo thánh giá”– (nghĩa là chủ nghĩa quốc gia dân tộc và tôn giáo cấu kết lại thành chủ nghĩa Phát Xít-NKPTC) (When facism comes to America it will be wrapped in the flag and carrying a cross.) Harry Sinclair Lewis (1885 –1951) Nhà Văn.

Advertisements