BẢN HIẾN PHÁP mở đầu bằng cụm từ ” Chúng Tôi, Quần chúng Nhân Dân..”
” Chúng Tôi quần chúng nhân dân của nước Mỹ, để hình thành một Hiên Thể Đoàn Kết hoàn hảo hơn, để thiết lập nền Công Lý, bảo đảm ổn định xã hội, cung ứng nền tự vệ chung; để xiển dương phúc lợi xã hội cho mọi người, và giữ vững bảo vệ ân sủng của nền Tự Do với Chúng Tôi và thế hệ Tương Lai của chúng tôi, Chúng tôi khẳng định trân trọng cho phép thành lập Bản Hiến Pháp này cho Nước Mỹ.”(We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America…”

Tu Chính Án Thứ 10 Hién Pháp nước Mỹ: (Tu chính Án Hiến Pháp đầu tiên chỉ có 10)

10thamendment“Những quyền hạn mà bản Hiến Pháp không ủy thác cho phép cho nhà nước Liên Bang Mỹ hoặc cũng không ngăn cấm các tiểu bang, thì được để lại cho các tiểu bang hoặc thuộc vè quần chúng”

“The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively, or to the people”
TU CHÍNH ÁN THỨ NHẤT HIẾN PHÁP MỸ 
 “Quốc hội không được phép làm luật can thiệp vào việc thành lập tôn giáo hay ngăn cấm sinh hoạt tôn giáo, hoặc là ngăn chặn cắt xén quyền tự do ngôn luận hoặc quyền tự do ngôn luận của báo chí; hoặc hoặc quyền của dân chúng tụ họp ôn hòa để kiến nghị nhà nước sửa đổi những sai phạm với dân chúng.”
first-amendment-text-scroll_738902221(“Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances.”)
“” .. Trong Tu Chính Thứ Nhất (của Hiến Pháp Mỹ), những vị Quốc phụ Lập quốc đã đặt cho nền TỰ DO BÁO CHÍ một sự bảo vệ mà nó bắt buộc phải có để LÀM TRÒN vai trò quan yếu của nó trong nền dân chủ của chúng ta. (Vì) Quyền tự do báo chí là để phục vụ quần chúng, chứ không phải phục vụ giới cầm quyền chính phủ. Cái Quyền Lực nhà nước kiểm duyệt báo chí đã bị hủy bỏ để nền báo chí vĩnh viễn tự do để có quyền nghiêm ngặt phản đối ngăn chặn Chính Quyền Nhà Nước. Nền Báo Chí Truyền thông được (hiến pháp) bảo vệ để nó có thể vạch trần những bí mật của nhà nước và thông tin đến dân chúng. Chỉ nó một nền báo chí TỰ DO và KHÔNG BỊ KỀM CHẾ mới có thể phanh phui sự dối trá trrong chính quyền. Và trách nhiệm cao nhất trong tất cả nhũng trách nhiệm của nền Báo Chí Tự Do là bổn phận ngăn ngừa bất cứ thành phần chính phủ nào  dối trá quần chúng rồi gửi dân chúng đến những xứ lạ quê người để chết vì bệnh tật đạn bom.

(Lời Nhận Định của Chánh Án Black trong phán quyết vụ xử án giữa Tờ Báo New York Times và Chính Phủ Mỹ. Chính quyền Nixon làm đơn kiện tờ NYT để ngăn tò báo này đăng tải hồ sơ Ngũ Giác Đài do Daniel Elsberge tung ra, trong vụ hồ so Ngũ Giác Đài năm 1971. Báo NYT va Washington Post được xử thắng và tự do đăng tải hồ sơ mật của Bộ Quốc Phòng Mỹ.)

=
In the First Amendment, the Founding Fathers gave the free press the protection it must have to fulfill its essential role in our democracy. The press was to serve the governed, not the governors. The Government’s power to censor the press was abolished so that the press would remain forever free to censure the Government. The press was protected so that it could bare the secrets of government and inform the people. Only a free and unrestrained press can effectively expose deception in government. And paramount among the responsibilities of a free press is the duty to prevent any part of the government from deceiving the people and sending them off to distant lands to die of foreign fevers and foreign shot and shell. –(-Justice Black. NYT v. US. 403 US 713 New York Times Co. v. United States, 403 U.S. 713(1971), was a United States Supreme Courtper curiamdecision. The ruling made it possible for the New York Timesand Washington Postnewspapers to publish the then-classifiedPentagon Paperswithout risk of government censure.)<img _cke_saved_src=”” alt=”” class=”wysiwyg-break drupal-content” src=”http://duyviet.org/modules/wysiwyg/plugins/break/images/spacer.gif&#8221; title=”” />

=

Advertisements