Nhà Vận Động Dân Chủ Tiến Sĩ Vật Lý Vandana Shiva Tại Hội Nghị Copenhagen COP15: Mỹ đừng nghĩ mình là kẻ ban phát nữa, mà phải nhận mình là kẻ xả rác, và kẻ xả rác phải trả giá cho việc làm của mình..Hội Nghị Cop15 không phải là nơi các quốc gia nghèo đến xin từ thiện mà là ĐÒI CÔNG LÝ..

Ca Sĩ Phi Châu, Angelique Kidjo- Đại Sứ Nhân Bản LHQ đến Copenhagen COP15..nhận định về Obama.. http://www.democracynow.org/embed/story/2009/12/14/using_controversial_law_danish_police_preemptively
Thời Đại Của Phi Dân Chủ: Denmark Stupid Laws: Nhà Nước Đan Mạch vừa thông qua đạo luật “Bắt phòng ngừa những ai có thể vi phạm luật”!!!! chỉ nghĩ là sẽ có thể phạm tội là cũng đã bị bắt giữ 12 giờ đồng hồ không cần trát tòa hay bằng chứng!!!
Giám Mục Nam Phi TUTU đến Copemnhagen… vận động!
Advertisements