Trong quá khứ cưu thủ tướng, đương kim bộ trưởng quốc phòng Do Thái Edhud Barrack xém bị bắt , nhưng thoát được là do đến với tư cách nhân viên NGOẠI GIAO, mà theo CÔNG ƯỚC được miễn truy tố..(Diplomatic Immunity)