ThủĐô BangKok của Thái lan ngập mầu Hồng và Đỏ nhân ngày Hiến Pháp.. Những người thuộc Mặt Trận Thống Nhất Dân Chủ Chống Độc Tài (UDD) đã mặc áo Đỏ để nói lên sự phẫn nộ của mình.. xen lẫn những chiếc áo hồng để chúc mừng sinh nhật Vua Thái Lan.
http://www.youtube.com/watch?v=Kiz5RSykDFI
Tưởng cũng nên biết cách đây 77 năm Hiến Pháp Thái Lan được ban hành sau khi nhóm dân sự tranh đấu và thỏa hiệp với Vương quyền Thái năm 1932, chấm dứt Vương Quyền tuyệt đối của Hoàng Gia quốc gia Thái,, Từ đó Thái Lan trở thành dân chủ hiến định. Nhưng thế lực quân phiệt và tài phiệt lợi dụng dân trí Thái còn thấp trong thời điểm đó với sự ủng hộ của Mỹ trong thời chiến tranh lạnh và kéo dài đến hôm nay, đã thường xuyên tạo “hỗn loạn” để chính đáng hóa các cuộc ĐẢO CHÍNH THOÁN NGHỊCH..mỗi khi có những thay đổi nghiêng về phía dân chủ làm mất ĐẶC QUYỀN của phe hoàng gia và quân đội..

Năm 1997, bản Hiến Pháp được thay đổi với sự tham dự của ĐẠI ĐA SỐ QUẦN CHÚNG và bản Hiến Pháp mi dân chủ tiến bộ này được mệnh danh là Bản Hiến Pháp của Nhân Dân (People’s Constitution) trong đó xác định NHÂN QUYỀN , DÂN QUYỀN, và sự THÀNH LẬP LƯỠNG VIỆN QUỐC HỘI phải từ lá phiếu của DÂN. Tam quyền phân lập và Ngai Vua chỉ là Biểu Tượng. Nhưng đến năm 2006 , bọn Quân Đội lấy đủ lý cớ để đảo chính CHÍNH QUYỀN DÂN SỰ, có nỗ lực lập chính sách SAN XẺ LỢI TỨC NÂNG ĐÕ NÔNG DÂN THÁI..do Thatskin chủ trương… Sau đó nhóm QUân Phiệt cùng Hoàng Gia lập bản hiến pháp mới, rồi tu sửa thành bản hiến pháp 2007 cho đến nay..
Mặt trận Dân chủ Thái đang nỗ lực vận động để PHỤC HỒI BẢN HIẾN PHÁP 1997 và hủy bỏ bản hiến pháp 2007 hiện hành do bọn QUÂN PHIỆT THÁI ÁP ĐẶT. Đây chính là động lực CHÍNH của cuộc BIỀU TÌNH nhân cơ hội CHỨC MỪNG SINH NHẬT VUA THÁI LAN..