Ngày 19-tháng 11-2009 vừa qua, bà luật sư Lynne Stewart, 70 tuổi đã bị nhà nước Obama đồng thuận với chế độ tiền nhiệm Bush, tống giam 28 tháng với tội danh “trợ giúp khủng bố”.
Bà Lynne Stewart sinh năm  1939. Bà là nữ luật sư kỳ cựu trong hàng ngũ luật sư cấp tiến đã bỏ hết cuộc đời và đạo đức nghề nghiệp để bênh vực những ngưòi yếu đuối nghèo khổ bị áp bức trong xã hội. Bà trở thành luật sư cũng như nhà vận động chính trị xã hội nhân quyền và dân quyền- Bà hoạt động miệt mài hăng say không ngừng nghỉ trong suốt mấy thập niên, đặc biệt bênh vực cho ngưòi da đen. Lý tưởng này khiến bà đã từng biện hộ cho nhiều thân chủ “phạm tội tai tiếng” mà ít ai dám nhận lãnh.
Năm 1996, giáo sĩ hồi giáo mù mắt ngưòi Ai Cập Abdel Rahman bị truy tố và kết án tội có âm mưu khủng bố nhiều địa điểm tại NewYork. Bà Lynne Stewart đứng ra nhận biện hộ cho giáo sĩ mù này. Trong quyền hạn và bổn phận của Luật Sư bào chữa, đại diện thân chủ theo hiến định tu chính án thứ nhất và quyền biện hộ hiến định tu chính án  thứ sáu, bà Lynne Stewart  đã họp báo và qua các cơ quan truyền thông (hãnh Reuter)  trình bày quan điểm của thân chủ là giáo sĩ Rahman là :“Tôi Omar Abdel Rahman, không chủ ý rút lại sự ủng hộ ngưng chiến (VỚI NHÀ NƯỚC AI CẬP), nhưng tôi chỉ chất vấn việc ngưng chiến và tôi kêu gọi các anh em, những người đang hoạt động nơi đó phải thảo luận việc ngưng chiến này và phải bao gồm mọi ngưòi trong việc thảo luận cũng như tôi luôn luôn làm như vậy ” I [Omar Abdel-Rahman] am not withdrawing my support of the cease-fire, I am merely questioning it and I am urging you, who are on the ground there to discuss it and to include everyone in your discussions as we always have done.”. Nhà nước Mỹ của Bush đã cáo buộc bà luật sư Lynne là dung truyền thong đễ thông tin giúp đỡ nhóm Hồi Giáo Ai Cập chống LẠI NHÀ NƯỚC AI CẬP [Trong khi hãng  Reuter lại vô tội?!!]..
Nhưng  vì không có tội danh rõ ràng nên  tháng 5 năm 2003 việc truy  tố huỷ bỏ. Đến tháng 11 – bộ trưởng tư pháp Mỹ lúc đó là Ashcroft, công khai gọi bà Lynne là “tên phản quốc” để khích độnh dân chúng và tái truy tố bà, rồi lèo lái qua tội danh khác.. Đến năm 2005, chế độ Bush đổi tội danh mới để truy tố Bà là “cung cấp ủng hộ  vật chất cho khủng bố” (“providing material support to terrorists”). Nhưng các luật sư bào chữa cho bà Lynne  đã khiếu tố và trì hoãn bản án đến năm nay 2009, với kỳ vọng khi Obama nhậm chức sẽ giữ lời hừa là THAY ĐỔI CON ĐƯỜNG CỦA BUSH – trở lại tôn trọng Hiến Pháp. Nhưng Obama khôg những không giữ lời hứa, mà còn tiến hành tệ hại hơn Bush. Bà Lynne Stewart bị tống giam. Điều mỉa mai là bà luật sư Lynne Stewart đã vận động bảo vệ quyền bình đẳng cho ngưòi da đen hơn ba thập niên, nay lại bị một tổng thống da đen cuớp đi và chà đạp  DÂN QUYỀN của Bà.
Cuộc vận động cho công lý và dân quyền hiến định vẫn tiếp tục. Các hội đoàn, luật sự vẫn vẫn động cho bà Lynne Stewart.  Một luật sư khác,  ông Ramsey Clark đã đứng ra bên vực bà Lynne như sau:
Rõ rang Lynne Stewart, Sự thật, và Hiến Pháp Mỹ tất cả là  nạn nhân của 911 và là nạn nhân của một nhà nước áp bức đã lợi dụng nỗi sợ hãi mà bọn họ đã nhúng tay tạo ra để từ đó đang hủ y hoại nền tự do của đất nước này.. Vụ xử án này lẽ ra đã chẳng bao giờ xảy ra  ngoại trừ vì nỗi sợ đã được tạo ra và nhà nước Bush đã lợi dụng nó do vụ 911-2001.. Trong những thời điểm hoàn cảnh bình thường, thì ngưòi ta phải công nhận  tất cả những gì bà Lynne làm chính xác là nhũng gì một ngưòi Luậtt sư có năng lực  hũu hiệu đại diện bào chũa cho một thân chủ một cách nhiệt thành buộc phải làm.. Tôi không thấy tất cả  những gì bà Lynne đã làm mà tôi không làm. Chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm để đại diện bào chữa cho thân chủ chúng tôi. Và nếu bạn không làm như vậy, bạn không có đưọc sự thật khi đưqng trước bồi thẩm đoàn hay là công chúng, và bạn cũng không có được quyền Hiến định trợ giúp cố vấn pháp lý. “It is clear that Lynne Stewart and the truth and the Constitution of the United States are all victims of 9/11 and of a repressive government that is taking advantage of the fear that they have helped create arising from that that is destroying freedom in this country…This case would never have been brought except for the fear generated and the advantage that the Bush administration was taking of it by the events on September 11, 2001. In ordinary times and circumstances, it would be recognized that everything that Lynne did was exactly what an effective attorney representing a client zealously would be obligated to do…I don’t know of anything that Lynne did that I didn’t do. We did what we had to do to represent our clients. And if you don’t do that, then you don’t have truth before the jury or before the public and you don’t have the Constitutional right to the assistance of counsel.”
Qủa thật, những xã hội vô pháp luật của bọn độc tài như Việt Nam, Trung quốc đang cưòi thích chí ..chiến thắng.. vì cuối cùng rồi những nưóc như Âu Châu Đức, Pháp v.v và rồi Mỹ cũng bước vào con đưòng dùng quyền lực nhà nước để tước bỏ những căn bản nền tảng của Công Lý Pháp Trị.. và được Sự IM LẶNG của Quần Chúng chính đáng hóa!
Hiện nay đã có nhiều cuộc vận động cảnh cáo QUẦN CHÚNG KHẮP NƠI về sự suy sụp của dân chủ pháp trị do bọn nhà nước nhân danh an ninh quốc gia ra tay phá hủy..Những ngưòi dân chủ đang cố gắng gây dựng lại tinh thần ĐỐI KHÁNG NHÀ NƯÓC ĐỂ BẢO VỆ TỰ DO DÂN CHỦ..  Ngược lại  bọn Ngụy Ngục chống Cộng lại cắm  đầu đồng thuận với độc tài là bênh vực NHÀ NƯỚC  chống lại DÂN QUYỀN…(HÊ HÊ HÊ MẸ TIÊN SƯ CHÚNG NÓ )..Bọn Ngụy ngục đâu biết rằng bọn Việt Cộng sẽ khép tội “đồng lõa phản động” cho bất cứ luật sư nào nhiệt thành bênh vực cho những ngưòi dân chủ hay tội phạm chính trị như bọn nhà nước Mỹ đang làm.
Việt Nam, Tầu Phù làm gì có luật hiến định bảo vệ quyền biện hộ của luật sư (Constitutional right to the assistance of counsel).. Mỹ, Pháp Đức, v.v Có mà KHÔNG BIẾT BẢO VỆ cũng mất cũng bị áp bức, huống gì là KHÔNG CÓ!!!
Nguyên Khả tường thuật theo  http://www.lynnestewart.org/  Trang chính thức của nhóm luật sư và quần chúng vận động cho luật sư Lynne Stewart.
Advertisements