Chủ Nghĩa Quốc Gia Chủng Tộc Đại Hán lộ diện: Dân Tầu Phù Hán truy lùng Tầu Hồi Tầy (Người Hồi ở Tân Cương) Chém:

Bọn Phỉ ngục Việt Cộng, Ngụy ngục VNCH, hãy nhìn cho kỹ cảnh man rợ này..Khi xã hội nhân trí không còn, dân trí chưa có, thì chủ nghĩa quốc gia chủng tộc là như thế này đấy. Tầu phù gốc Hán chẳng coi Tầu phù gốc Hồi Tầy ra gì.. Thì Tầu phù đối với Việt Nam cũng như cục phân.. Và chính đám Việt Nam chúng ta, nhân trí, dân trí thấp, cũng đang chìm đắm trong chủ nghĩa quốc gia chủng tộc, coi khinh các sắc dân đồng bào thiểu số, dành dân lấn đất của họ, đối xử tệ bạc với họ, coi họ là “mán là mọi”… Hậu quả sẽ không lường cho những thế hệ đi sau..Bất nhân đẻ ra bất nhân.. Chủ nghĩa quốc gia chủng tộc, dân tộc KHÔNG THỂ ĐỨNG VỮNG và TỒN TẠI ở thế kỷ 21 này.. Nó luôn luôn là mầm mống của ÍCH KỶ, TÀN ĐỘC, MAN RỢ nhân danh Tổ Quốc.. Nó là mầm gây chia rẽ , căm thù từ nội bộ.khi nhóm đa số được đặc quyền chèn ép các nhóm thiểu số. Nhà triết học chính trị nổi tiếng cuối thế kỷ 19, Lord Acton, đã nhận định: “Bằng chứng thử nghiệm chắc chắn nhất để phán quyết một xã hội quốc gia có thật sự tự do hay không đó là mức độ an ninh mà các nhóm thiểu số của đất nước đó được thụ hưởng.” ( The most certain test by which we judge whether a country is really free is the amount of security enjoyed by minorities.) Đời sống của những ngưòi Việt sống ở hải ngoại KHÔNG NHỮNG đã minh chứng hùng hồn, tính chính xác chân lý của nhận định này, mà còn minh chứng tính bán khai của chủ nghĩa quốc gia chủng tộc như Việt Nam, Trung Quốc, Do Thái, và nhiều quốc gia lạc hậu man rợ khác.
Advertisements