http://bolsavik.com/2009/07/viet-man-walking-across-us-to-honor-troops/
Ở thời điểm bao nhiêu con dân Ira)’c chết oan ức dưới những họng súng của quân nhân Mỹ thì co’ mô.t tên Việt Kiều NGU XUẨN lưng cắm cờ quạt Mỹ đi bộ từ bờ biển Đông sang Tây đễ tuyên xưng quân đội Mỹ đi xâm lấn đất nước va` bắn giết con dân ngươi` ta. 
Sự việc nay` chứng tỏ con người sống ở bất cứ quốc gia nào, dân chủ hay không dân chủ ma` y’ thức kém cõi, DÂN TRÍ không có thì sẽ suy nghĩ rồi hành động NGU XUẪN và đưa đến thiệt thòi cho NHÂN QUYỀN và DÂN QUYỀN như trừơng hợp nhân vật Nguyễn Tho Sinh ở cái liên kết phía trên.  Thật là chán cho một cái não trạng Việt thấp kém tư duy NHÂN BẢN. Mà nghe nói đi làm việc ngu muội này xong về sẽ học lấy bằng cao họ.c…..HEHEHE!  Bố tiên sư hết ý.  Rõ ràng học CAO chưa hẳn là có DÂN TRÍ.

Advertisements