Vấn nạn Nhân Tính Tiền Tài Vật Chất đến Thảm Cảnh Bán Con trong Bào Thai đã lan đến xã hội Nam Hàn, xã hội được thế giới đánh giá là có MỨC LIÊN LẠC THÔNG TIN CAO NHẤT THẾ GÌỚI và là một XÃ HỘI PHÁT TRIỂN nhưng GIỮ ĐƯỢC CÂN BẰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA nhất thế giới.. Phải chăng NHÂN TÍNH BĂNG HOẠI là cái giá của CÔNG KỸ NGHỆ HÓA ? Hay chính là LỢI NHUẬN HÓA TẤT CẢ HÀNH XỬ của CON NGƯỜI?? Quí bạn thử suy nghĩ nhé!

Advertisements