Những hình ảnh Việt Nam tìm được trong văn khố “Thuộc Địa Pháp”.

Chúng ta, người Việt Nam hôm nay, khi nhìn những hình ảnh này, NGHĨ GÌ? và RÚT TỈA ĐƯỢC BÀI HỌC GÌ?”

Advertisements